Thông báo 203/TB-VPCP

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 203/TB-VPCP kết luận Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 2020 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vĐề án tái cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Bộ Tài chính chuẩn bị Đề án khá công phu, cơ bản đầy đủ những nội dung cần thiết. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về những nội dung sau:

a) Về mục tiêu:

- Bổ sung mục tiêu chống thất thoát, bảo đảm lợi ích của Nhà nước trong quá trình sắp xếp; sớm tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương.

- Bổ sung các chỉ tiêu có tính định lượng, số lượng cụ thể doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, tổng số vốn cần thoái đến 2020, số lượng doanh nghiệp, dự án yếu kém cần xử lý.

- Việc xử lý doanh nghiệp thua lỗ theo nguyên tắc thị trường; thực hiện nhiều phương thức thoái vốn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không thất thoát, chống lợi ích cục bộ; đẩy nhanh thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp.

b) Về nhiệm vụ:

- Về tái cơ cấu doanh nghiệp, cần nhấn mạnh tái cơ cấu về tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, quản trị chiến lược (chuỗi dịch vụ sản phẩm).

- Thành lập cơ quan chuyên trách để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

c) Đ cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các Bộ quản lý nhiều doanh nghiệp trong việc quyết tâm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công khai, minh bạch trong cphần hóa, thoái vốn nhà nước, thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; bán đấu giá đất theo đúng quy định của pháp luật; đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp, giá trị thương hiệu.

Từng đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch cổ phn hóa, thoái vốn nhà nước cụ thể; trước ngày 10 tháng 5 năm 2017 trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, phê duyệt.

d) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Bộ, ngành nào thực hiện chậm, thực hiện không tốt.

Bộ Tài chính khn trương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trước ngày 29 tháng 4 năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đBộ Tài chính và các Cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu203/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2017
Ngày hiệu lực25/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 203/TB-VPCP kết luận Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 2020 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 203/TB-VPCP kết luận Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 2020 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu203/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành25/04/2017
        Ngày hiệu lực25/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 203/TB-VPCP kết luận Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 2020 2017

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 203/TB-VPCP kết luận Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 2020 2017

              • 25/04/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/04/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực