Thông báo 2030/TB-SQHKT

Thông báo 2030/TB-SQHKT về việc cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc đối với dự án nhà ở và thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2030/TB-SQHKT cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc dự án nhà ở thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2030/TB-SQHKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ Ở VÀ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/500

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của Ủy ban nhân dân TPHCM về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHCT XDĐT) và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 394/TB-VP ngày 16/5/2008 về việc tiến độ thực hiện quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trên địa bàn TPHCM; Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp ngày 28/02/2008 với Sở Quy hoạch – Kiến trúc về giải quyết các kiến nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; và nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý về quy hoạch xây dựng tại TP.HCM.

Do các dự án xây dựng nhà ở (cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc và thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500) có liên quan đến vấn đề dân số và sự đáp ứng nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch chi tiết TL 1/2000 được phê duyệt, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo các nội dung như sau:

1. Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc đối với dự án xây dựng nhà ở (chung cư, liên kế, biệt thự, …):

- Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Ủy ban nhân dân quận huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Ủy ban nhân dân Quận, huyện rà soát, đối chiếu với pháp lý quy hoạch để xác định trách nhiệm giải quyết hồ sơ, cụ thể như sau:

+ Trường hợp 1: Với khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt (hoặc đang điều chỉnh QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000), Ủy ban nhân dân Quận, huyện có trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp 2: Với khu vực chưa có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận, huyện chuyển hồ sơ để Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ: thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I - thông báo số 2220/TB-SQHKT ngày 03/8/2006 về áp dụng các loại văn bản quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và hướng dẫn thành phần hồ sơ liên quan nộp tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

2. Hồ sơ yêu cầu thẩm định QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500:

- Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Ủy ban nhân dân quận huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Ủy ban nhân dân Quận, huyện rà soát, đối chiếu với pháp lý quy hoạch để xác định trách nhiệm giải quyết hồ sơ, cụ thể như sau:

+ Trường hợp 1: Với khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt (hoặc đang điều chỉnh QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000), Ủy ban nhân dân Quận, huyện có trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp 2: Với khu vực chưa có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận, huyện chuyển hồ sơ để Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ: thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo số 4561/TB-SQHKT ngày 07/11/2007 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về hướng dẫn thành phần hồ sơ thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và 1/500 nộp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Lưu ý: Các hồ sơ lập mới QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhưng chưa phê duyệt đồ án được phân loại như trường hợp 2 là thuộc khu vực chưa có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với các hồ sơ (cũ) đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc hoặc thẩm định QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 đã nộp trước ngày 01/06/2008 tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giải quyết và trả lời Chủ đầu tư theo quy định.

Thông báo này được triển khai thực hiện từ ngày ký ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc khó khăn, đề nghị UBND các quận, huyện tập hợp và hệ thống thành nhóm, gởi đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc để được nghiên cứu trả lời hoặc báo cáo UBNDTP xem xét, chỉ đạo.

Các thông báo trước đây của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trái với Thông báo này đều được hủy bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- TTUB: CT; PCT/ĐT (để báo cáo);
- VP HĐ-UB: PVP/ĐT;
- BCĐ CCHC Thành phố;
- UBND các Quận – Huyện;
- Sở XD, Sở TN-MT, Sở TC,
- Sở GTCC, Sở KH-ĐT, Sở NN&PTNT;
- Ban Giám đốc Sở QH-KT;
- Viện QHXD, các Phòng ban, TT thuộc Sở QH-KT;
- Niêm yết công khai tại Sở QH-KT và
website: www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn
- Lưu: HC
 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2030/TB-SQHKT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2030/TB-SQHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2030/TB-SQHKT

Lược đồ Thông báo 2030/TB-SQHKT cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc dự án nhà ở thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2030/TB-SQHKT cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc dự án nhà ở thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2030/TB-SQHKT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trọng Hòa
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực04/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 2030/TB-SQHKT cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc dự án nhà ở thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 2030/TB-SQHKT cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc dự án nhà ở thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

         • 04/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực