Thông báo 204/TB-VPCP

Thông báo 204/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về Đề án thành lập Tổng cục Địa chất và khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 7 năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 204/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 204/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2010

Ngày 06 tháng 7 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về Đề án thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trên cơ sở Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan:

1. Hoàn chỉnh Đề án theo hướng: tập trung làm rõ chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; đề xuất cơ cấu tổ chức bảo đảm yêu cầu quản lý chuyên sâu của Tổng cục, tính liên kết giữa quản lý nhà nước về khoáng sản và địa chất, không tạo thêm tầng nấc trung gian trong quan hệ giữa Tổng cục với cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thủ tục rút gọn, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, PL;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu204/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 204/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 204/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu204/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/07/2010
        Ngày hiệu lực20/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 204/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 204/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực

             • 20/07/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/07/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực