Thông báo 204/TB-VPUBND

Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Vĩnh Tân tại cuộc họp kiểm tra thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đến tháng 7 năm 2008 do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 204/TB-VPUBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN VÀ CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÊ VĨNH TÂN TẠI CUỘC HỌP KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2008

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lê Vĩnh Tân đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đến tháng 7 năm 2008, tham dự cuộc họp gồm có: đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tỉnh; Uỷ ban nhân dân và Ban Quản lý dự án xây dựng các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình tổ chức triển khai hiện thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đến tháng 7 năm 2008 (theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 190/UBND XDCB ngày 23/4/2008), ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lê Vĩnh Tân kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện

Chủ trương cho điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 47/UBND-XDCB ngày 23 tháng 01 năm 2008 (điều chỉnh bằng Công văn số 190/UBND XDCB ngày 23/4/2008), tính đến hết tháng 7 năm 2008, công tác triển khai điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trong các dự án trên địa bàn Tỉnh chưa có chuyển biến rõ rệt, khối lượng thanh toán bổ sung do điều chỉnh giá không đáng kể, chủ yếu là khối lượng tạm ứng cho các dự án khởi công mới.

Mặt khác, đây là công việc phức tạp, nội dung thực hiện chưa được các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án công trình và nhà thầu nên việc thực hiện hồ sơ còn nhiều lúng túng, e ngại, chưa có sự thống nhất cao giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Công tác triển khai trong thời gian tới

Việc biến động giá vật liệu xây dựng và chính sách thắt chặt lưu thông tiền tệ của Chính phủ để kềm chế lạm phát đã gây khó khăn về nguồn vốn đối với các nhà thâu thi công xây dựng. Trước hình hình trên, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công gấp rút hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm thực hiện thanh toán phần vốn được điều chỉnh bổ sung cho đơn vị thi công, góp phần giảm áp lực về nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, tạo sự an tâm cho các nhà thầu triển khai thi công xây dựng cộng trình và khi tham gia dự thầu các dự án mới. Các nội dung, thủ tục triển khai còn chưa rõ, chưa thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu, đề nghị các bên liên quan làm việc trực tiếp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Một số công việc cụ thể:

- Giao Sở Xây dựng nghiên cứu Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01 tháng 8 năm 2008 về việc hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công thực hiện, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho chủ trương thực hiện đối với các nội dung hướng dẫn tại Công văn trên theo thẩm quyền.

- Giao Kho bạc Nhà nước Tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, có thông báo hướng dẫn chi tiết về hồ sơ cần thiết đối với công tác thực hiện thanh toán có điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

- Đối với nguồn vốn giải ngân cho các chi phí phát sinh do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư có thể sử dụng trong tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản đã cấp cho đơn vị để thực hiện thanh toán cho nhà thầu, không đợi các thủ tục ghi vốn bổ sung.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức tổng hợp số liệu dự toán về kinh phí bổ sung cho việc thực hiện điều chỉnh giá vật liệu cho toàn bộ nguồn vốn đầu tư năm 2008 (có phân loại theo nguồn vốn, phân cấp chi vốn…), nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân Tỉnh phương án bố trí bổ sung nguồn vốn thực hiện, thời hạn trước ngày 15 tháng 9 năm 2008.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ trương thực hiện điều chỉnh giá đối với các thiết bị trang bị cho công trình (đặc biệt là thiết bị ngành giáo dục) và các loại vật tư chưa thuộc danh mục được điều chỉnh theo nội dung của Công văn số 190/UBND-XDCB thời hạn trước ngày 22 tháng 8 năm 2008.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp các ngành liên quan, tổng hợp tình hình thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh, báo cáo định kỳ cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh vào ngày 01 và 15 hàng tháng.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh theo dõi chặt chẽ, tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án và bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện công tác điều chỉnh giá vật liệu cho các công trình theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, công tác điều chỉnh giá, thanh toán bổ sung cho nhà thầu phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2008 đối với tất cả vật tư được điều chỉnh giá đã đưa vào thi công xây dựng cộng trình.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên dự họp;
- Các sở: VHTT&DL, GD, YT, LĐ-TB&XH, TT&TT;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT + NC/XDCB.lhl.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Xuân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/TB-VPUBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu204/TB-VPUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2008
Ngày hiệu lực13/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/TB-VPUBND

Lược đồ Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu204/TB-VPUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Hữu Xuân
        Ngày ban hành13/08/2008
        Ngày hiệu lực13/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 204/TB-VPUBND ý kiến kết luận và chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

           • 13/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực