Thông báo 209/TB-BCT

Thông báo 209/TB-BCT kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 209/TB-BCT kết luận Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 209/TB-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ DƯƠNG QUANG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN THÁNG 4 NĂM 2014

Ngày 05 tháng 5 năm 2014, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hậu Giang. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Trần Quốc Khánh và đại diện Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, các đồng chí Lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Đảng ủy Khối công nghiệp thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, đại diện một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và Lãnh đạo một số Sở Công Thương và các Hiệp hội ngành hàng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014; Văn phòng Bộ báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2014; ý kiến tham luận của đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Năng lượng, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghiệp nhẹ, Cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Hóa Chất, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam; ý kiến của đại diện Lãnh đạo các Sở Công Thương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Đà Nẵng và Hà Nội, Hiệp hội Dệt may.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã thông báo tóm tắt những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2014 và kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Qua 4 tháng đầu năm, nhìn chung tình hình phát triển công nghiệp, thương mại có nhiều chuyển biến. Sản xuất tiếp tục trên đà phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái (4,8%). Phần lớn các ngành đều có sự tăng trưởng với mức độ tăng khác nhau, cụ thể: trong 4 tháng đầu năm xuất khẩu của cả nước tăng thêm 6,6 tỷ USD so với cùng kỳ đạt mức tăng trưởng 16,9%, nhập khẩu đã tăng trở lại với tốc độ tăng 13,7%. Nhập khẩu Nhóm hàng cần hạn chế tăng thấp nhất ước đạt gần 2,0 tỷ USD, chỉ tăng 5,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,4% kim ngạch nhập khẩu. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn mức tăng của toàn ngành (tăng 7,4%) cho thấy sản xuất có dấu hiệu phục hồi. Xuất siêu cả nước ước 683 triệu USD, bằng khoảng 1,5% kim ngạch xuất khẩu. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 4 tháng đầu năm ước đạt 939,6 nghìn tỷ đồng tăng 10,5% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 5,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2014 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 0,88% so với tháng 12 năm 2013.

Tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản đã đảm bảo đúng tiến độ. Trong thời gian tới, các đơn vị được giao triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần chủ động, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng để đảm báo đáp ứng tiến độ và chất lượng. Công tác quản lý thị trường đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên dự báo thời gian tới, diễn biến còn hết sức phức tạp nên cần tiếp tục có sự quan tâm sát sao.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, các Sở Công Thương, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo tình hình công nghiệp và thương mại tháng 4, trên cơ sở chi tiết hóa các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị mình.

II. Một số nhiệm vụ chung

- Các Sở Công Thương và các Hiệp hội ngành hàng tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ sau phiên họp thường kỳ tháng 4 cũng như Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ.

- Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường tinh thần trách nhiệm và công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết các công việc có nội dung liên quan tới nhiều đơn vị thuộc Bộ.

- Các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, nhất là tiết kiệm năng lượng nói chung và điện nói riêng.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể

1. Vụ Kế hoạch

Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác Quốc hội và các đơn vị liên quan theo dõi các vấn đề nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời chuẩn bị các nội dung trả lời cụ thể khi Quốc hội hoặc cử tri quan tâm, chất vấn.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu việc phân cấp cho các phòng Công Thương của các quận, huyện trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch hóa đối với các hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

4. Các Vụ Thị trường ngoài nước

Chỉ đạo sát sao các Thương vụ tại nước ngoài trong công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và đăng tải thông tin lên các trang web của Bộ và Cục Xúc tiến thương mại.

5. Cục Điều tiết điện lực

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa khô và các tháng tiếp theo phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

6. Cục Hóa Chất

Khẩn trương có báo cáo Lãnh đạo Bộ đề xuất có văn bản hướng dẫn cho các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai liên quan tới văn bản 10362/BCT-HC ngày 13 tháng 11 năm 2013 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

7. Cục Xuất Nhập khẩu

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi với Hiệp Hội Dệt may đề xuất giải pháp khắc phục ngay vấn đề ách tắc hàng hóa nhập khẩu tại các đơn vị Hải quan.

8. Cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu vai trò, nhiệm vụ của các tổ cơ động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, có báo cáo Thứ trưởng phụ trách để đề xuất với Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

9. Các Báo và Tạp chí thuộc Bộ

Tăng cường công tác tuyên truyền đồng bộ, sâu rộng tới người dân liên quan tới công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

10. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các UBND tỉnh quan tâm hơn nữa tới công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tham gia vào việc giải phóng mặt bằng cho các công trình điện, đảm bảo tiến độ đối với công tác thi công các dự án nguồn và lưới điện cung cấp điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

11. Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ

Tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành, sản xuất các dự án, công trình trọng điểm; sớm có giải pháp hữu hiệu để đảm bảo cung ứng vật tư, thiết bị... trong điều kiện siết chặt quản lý xe ô tô quá tải; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Văn phòng Bộ thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi Nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Viện NCCLCSCN, Viện NCTM;
- Trung tâm Thông tin CN và TM;
- Văn phòng UBQG về HTKTQT;
- Các báo, Tạp chí thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương VN;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG BỘ
Trịnh Xuân Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/TB-BCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu209/TB-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/TB-BCT

Lược đồ Thông báo 209/TB-BCT kết luận Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 209/TB-BCT kết luận Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu209/TB-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrịnh Xuân Thanh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 209/TB-BCT kết luận Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 209/TB-BCT kết luận Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2014

           • 07/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực