Thông báo 21/TB-UBDT

Thông báo 21/TB-UBDT năm 2016 kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp về công tác xây dựng cơ bản do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 21/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Lê Sơn Hải về công tác xây dựng cơ bản 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM LÊ SƠN HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ngày 22/3/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hi đã chủ trì cuộc hp về công tác xây dựng cơ bản, tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Ủy ban.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng. Vụ Kế hoạch-Tài chính báo cáo về tiến độ xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; về tiến độ triển khai dự án xây dựng Học viện Dân Tộc. Trụ sở Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Công văn số 263/BKHĐT-TH ngày 13/01/2016 V/v rà soát dự án khởi công mới, dự án bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau:

1. Về dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc: yêu cầu Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch-Tài chính rà soát, thống nhất mức dự toán đền bù giải phóng mặt bằng Dự án theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư Dự án trong giai đoạn 2016-2020 theo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Lãnh đạo y ban vào sáng ngày thứ 6, 25/3/2016.

2. Về dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính xây dựng phương án đầu tư. Khn trương hoàn thiện hồ sơ, Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và Quyết định đu tư Dự án trong giai đoạn 2016-2020 theo thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Lãnh đạo y ban vào sáng ngày thứ 6, 25/3/2016.

3. Về dự án Trụ sở Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội giao Ban Quản lý các Dự án đu tư xây dựng:

- Tổng hợp ý kiến góp ý ca các Vụ, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, điều chnh, bổ sung các phòng chức năng đặc thù (Phòng máy chủ, Phòng Truyền thống, Phòng Lưu trữ, Phòng họp trực tuyến...), báo cáo Lãnh đạo Ủy ban vào sáng ngày 29/3/2016.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lcất nóc công trình vào ngày 25/4/2016, đảm bảo an toàn, trang trọng.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án đẩy nhanh tiến độ công trình Trụ sở để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban về công tác xây dựng cơ bn với Vụ Kế hoạch-Tài chính và Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biếttriển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT (để b/c);
- Vụ Kế hoạch Tài chính: Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng (để thực hiện);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu21/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 21/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Lê Sơn Hải về công tác xây dựng cơ bản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 21/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Lê Sơn Hải về công tác xây dựng cơ bản 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu21/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 21/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Lê Sơn Hải về công tác xây dựng cơ bản 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 21/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng Lê Sơn Hải về công tác xây dựng cơ bản 2016

              • 23/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực