Thông báo 21/TB-VPCP

Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo (Vĩnh Phúc) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỨU HỘ GẤU TAM ĐẢO (VĨNH PHÚC)

Ngày 04 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo. Tham dự có Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, ý kiến của các Phó Thủ tướng và Lãnh đạo các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất điều chỉnh qui hoạch bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội nếu cần thiết, đồng thời xây dựng qui chế quản lý phù hợp để bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc phòng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và các qui định pháp luật liên quan tới Dự án, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo qui định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, CA, NG, KH&ĐT, TNMT;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các vụ: NC, PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b), Tuyên. 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu21/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2013
Ngày hiệu lực15/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu21/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành15/01/2013
        Ngày hiệu lực15/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 21/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp

              • 15/01/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực