Thông báo 210/TB-VPCP

Thông báo 210/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc xử lý tình hình thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 210/TB-VPCP 2014 kết luận xử lý tình hình thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC XỬ LÝ TÌNH HÌNH TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh và chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh để nghe báo cáo về tình hình giải quyết vụ việc xảy ra trong thời gian qua. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa).

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; ý kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, ý kiến của Lãnh đạo các Bộ, ngành và của Tổng giám đốc Công TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm đối với sự hình thành và xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành một trọng điểm phát triển tạo động lực và sức lan tỏa phát triển đối với Hà Tĩnh và cả khu vực. Thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng cùng đồng hành với các Nhà đầu tư để triển khai quyết liệt nhiều hạng mục công trình quan trọng của Khu kinh tế Vũng Áng.

- Sự việc xảy ra ngày 14 tháng 5 năm 2014 là rất đáng tiếc, đã xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhà đầu tư và doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn làm chậm tiến độ dự án Khu liên hợp gang thép Formosa, Cảng nước sâu Sơn Dương Hà Tĩnh. Chính phủ khẳng định đây hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng phá hoại quá khích, lợi dụng việc thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chính phủ không dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật này và sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an, các địa phương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phân công hai Phó Thủ tướng cùng các Bộ, ngành liên quan trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực tế tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương và Đồng Nai. Đến nay, tình hình tại các địa phương đã cơ bản ổn định, an ninh trật tự đã đảm bảo;

- Ghi nhận nỗ lực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong việc sớm ổn định lại tình hình, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động Trung Quốc về nước an toàn. Đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã đảm bảo điều kiện để các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Tuy vậy, những khó khăn trước mắt còn rất lớn; cần phải làm rõ hiện trạng, phân loại các vấn đề để có giải pháp xử lý cụ thể.

II. NHIỆM VỤ CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Để khẩn trương giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, đặc biệt là dự án Formosa và dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp cần khẩn trương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ về giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời chú trọng triển khai ngay các công việc như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài; khẳng định rõ cam kết không để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới; động viên nhà đầu tư yên tâm tiếp tục triển khai dự án;

- Phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo truy tìm các trang thiết bị đã bị lấy cắp để trả lại Nhà đầu tư.

- Phối hợp với Công ty Formosa khẩn trương thống kê, đánh giá thực tế thiệt hại và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể; rà soát, xây dựng phương án nguồn lao động thay thế để cung cấp cho dự án; đồng thời giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính để sớm đưa lao động vào làm việc tại các dự án;

- Làm việc với Công ty Formosa để tháo gỡ những vướng mắc trong việc vận chuyển xi măng đến công trường, báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (hàng rào, mương thoát nước, đường giao thông) trong dự án Formosa để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công công trình;

- Chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liên quan và Công ty Formosa để rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn tại dự án theo thẩm quyền, hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Chỉ đạo Cục thuế, Hải quan giải quyết ngay các kiến nghị hợp lý của Công ty Formosa.

2. Bộ Tài chính:

- Phối hợp, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Formosa thống kê, đánh giá thiệt hại tại dự án Formosa; chỉ đạo cơ quan bảo hiểm hoàn thiện hồ sơ, giải quyết kịp thời đối với dự án này;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn Công ty Formosa hoàn thiện các thủ tục về miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với các vật tư trong nước chưa sản xuất được;

- Chỉ đạo ngành thuế, hải quan xử lý kịp thời các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị và các khoản thuế, phí có liên quan;

- Cấp tiếp cho tỉnh Hà Tĩnh 200 tỷ đồng trong khoản hỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng;

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Formosa giải quyết cung ứng lao động cho dự án Formosa (mở rộng đối tượng, linh hoạt thủ tục đối với lao động ngắn hạn trong thời kỳ xây dựng cơ bản);

4. Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ việc ngày 14 tháng 5 năm 2014;

5. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc xác nhập nguyên liệu, vật tư, thiết bị đồng bộ của dự án Formosa trong nước chưa sản xuất được, hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về tính đồng bộ và chất lượng, sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Đối với các loại nguyên liệu, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được với chất lượng đảm bảo nhưng doanh nghiệp vẫn nhập khẩu, phải đóng thuế nhập khẩu theo quy định. Đối với việc nhập khẩu vật Iiệu chịu lửa cung cấp cho dự án Formosa, yêu cầu có ý kiến sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của Công ty Formosa.

6. Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết 06 kiến nghị của Công ty Formosa, trong đó có kiến nghị liên quan đến các thay đổi chính sách sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư để có phương án xử , trả lời nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 5 năm 2014.

7. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh có phương án xử lý kiến nghị của Nhà đầu tư về việc vận chuyển bê tông tươi, xi măng phục vụ dự án.

8. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty lắp máy Việt Nam chủ động làm việc với nhà thầu để yêu cầu thực hiện việc chạy thử hai Tổ máy theo hợp đồng, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để triển khai, đảm bảo tiến độ vận hành của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1;

9. Công ty Formosa Hà Tĩnh báo cáo với Hội đồng quản trị và các cổ đông Tập đoàn về tình hình tại dự án; phản ánh đầy đủ thiện chí và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, trong đó có Công ty Formosa trong tương lai; kiến nghị với Lãnh đạo Tập đoàn sớm có chủ trương và biện pháp khắc phục khó khăn, động viên các nhà thầu sớm trở lại thi công; đồng thời phản ánh, đề xuất cụ thể các khó khăn, vướng mắc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, ngành liên quan phối hợp, giải quyết kịp thời.

Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các công việc nêu trên; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (thay b/c)
- Các PTTg;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, LĐ-TBXH, GTVT, CA;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, QHQT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu210/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 210/TB-VPCP 2014 kết luận xử lý tình hình thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 210/TB-VPCP 2014 kết luận xử lý tình hình thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu210/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành23/05/2014
        Ngày hiệu lực23/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 210/TB-VPCP 2014 kết luận xử lý tình hình thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 210/TB-VPCP 2014 kết luận xử lý tình hình thực tế tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh

             • 23/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực