Thông báo 2106/TB-BNN-VP

Thông báo 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2106/TB-BNN-VP đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2106/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2012

Ngày 24/4/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2012 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ liên quan: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa; đại diện các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các thành viên Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực của Ban chỉ đạo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao giai đoạn 2010-2011 và dự kiến kế hoạch triển khai năm 2012; ý kiến phát biểu của đại diện Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, các Cục, Vụ thuộc Bộ, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các ý kiến khác của đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng đã có kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả nhất định trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm việc xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề, công tác thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại Thanh Hóa và Bến Tre. Tuy nhiên, thực tế còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong năm 2012 để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao các năm tiếp theo.

2. Năm 2012, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 27/9/2011, thông báo số 28/TB-VPCP ngày 30/01/2012 của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể:

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cần gắn với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sản xuất tốt (VietGap) Bộ đang chỉ đạo thực hiện; có kế hoạch thẩm định, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của các chương trình, giáo trình đã ban hành.

b) Tiếp tục chỉ đạo thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại hai tỉnh thí điểm Thanh Hóa và Bến Tre với mục tiêu đào tạo phải có hiệu quả, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đối chiếu với tình hình thực tiễn để có các điều chỉnh phù hợp. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 66/TTLT-BNNPTNT-LĐTBXH-TC hướng dẫn phát hành, quản lý, sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo cho phù hợp với thực tế.

c) Đối với công tác thông tin về thị trường: Đề nghị khẩn trương phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền năm 2012 để các đơn vị chủ động triển khai ngay.

d) Về công tác tham mưu, chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn:

- Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cần thực hiện theo tinh thần “khẩn trương nhưng chắc”, không chạy theo số lượng, dạy nghề theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”, gắn lý thuyết với thực hành ngay tại thực địa, mô hình.

- Giao cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, trên cơ sở thông tư hướng dẫn của các Bộ, xây dựng dự thảo thông tư của Bộ hướng dẫn về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, trong đó: Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với đặc thù của sản xuất nông nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất; tư vấn lựa chọn nghề học; xác định rõ điều kiện và quy trình lựa chọn người học nghề nông nghiệp và điều kiện, quy trình lựa chọn cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả đào tạo; đề xuất các chính sách đặc thù cho đào tạo nghề nông nghiệp.

- Tạo điều kiện để các trường, các viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ và hệ thống Khuyến nông chủ động tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về giáo viên, chương trình dạy nghề và cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Tăng cường vai trò của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp trong triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các nghề đào tạo phải phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương.

- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội sớm tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Quyết định số 1956/QĐ-TTg trong đó giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện theo phân công.

Bộ thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Thành viên Ban chỉ đạo (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2106/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2106/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2012
Ngày hiệu lực04/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2106/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 2106/TB-BNN-VP đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2106/TB-BNN-VP đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2106/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành04/05/2012
        Ngày hiệu lực04/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2106/TB-BNN-VP đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2106/TB-BNN-VP đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012

           • 04/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực