Thông báo 213/TB-VPCP

Thông báo 213/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 213/TB-VPCP buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 03 tháng 6 năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dự Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, tham gia chương trình trồng cây xanh cho rừng ngập mặn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Đề án "Phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt Móng Cái, Vân Đồn"; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2012 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và thời kỳ khó khăn chung của kinh tế cả nước, trong 5 tháng đầu năm 2012 với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh, kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn giữ ổn định và có bước phát triển, cụ thể: tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 8,4%; xuất khẩu, thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ du lịch tăng hơn so với cùng thời kỳ và đạt hơn 3,5 triệu lượt khách; diện tích rừng trồng mới đạt 65% kế hoạch năm 2012; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo được nhiều việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt cao 51%; huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng và có bước tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ phát triển chưa đồng bộ, tiến độ thực hiện các dự án, công trình còn chậm; tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, cần tập trung một số nội dung công tác sau:

1. Về "Phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt Móng Cái, Vân Đồn" để trình Bộ Chính trị, cần đánh giá phân tích sâu thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, lợi thế vị trí địa kinh tế, đất đai, nhân khẩu, nguồn nhân lực... của Tỉnh, trong vùng và cả nước; mối liên hệ và lợi thế với các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á, Trung Quốc; việc xây dựng cơ chế phải hướng tới huy động tối đa các nguồn lực xã hội và tạo thành động lực để phát triển. Trên cơ sở phân tích đánh giá về lực lượng lao động, tiềm năng chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nên lựa chọn phân kỳ hợp lý để có thể đồng thời thực hiện hai khu nhưng có ưu tiên nguồn lực cho từng lĩnh vực cụ thể để phát triển hài hòa cho mỗi khu theo trọng tâm, trọng điểm.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; đồng thời rà soát cắt giảm đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ giá cả không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá, triển khai có hiệu quả các chương trình bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu.

3. Huy động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch...Phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục-đào tạo và văn hóa xã hội; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao.

4. Phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết tích cực các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; phòng chống buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại, quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn có hiệu quả, giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư cảng hàng không Vân Đồn theo hình thức BOT với nước ngoài: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để có hướng dẫn triển khai theo quy định.

2. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung báo cáo để Bộ Chính trị cho chủ trương đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài tại Khu kinh tế Vân Đồn (Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được chia tách thành 02 dự án thành phần theo hình thức BOT, BT, chỉ định thầu và mức thu phí theo từng thời kỳ: Tỉnh lập đề án và làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về chỉ định thầu tư vấn khảo sát lập dự án và chỉ định thầu thi công xây dựng của Dự án điện lưới huyện đảo Cô Tô: các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương sớm xem xét có ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đường dẫn và cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái theo hình thức BT: Tỉnh đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về lập quy hoạch xây dựng chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và vùng kinh tế ven biển Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn: giao Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về Dự án Cảng biển nước sâu Hòn Miều và đảo Cái Chiên, Hải Hà theo phương thức đầu tư PPP: Tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án cụ thể, làm việc với các Bộ chức năng để thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về bố trí vốn để hoàn thành các tuyến kè biên giới, đê biển cấp II của khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên và các dự án ODA ứng phó với biến đổi khí hậu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các hạng mục được ưu tiên nguồn vốn, Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập dự án cụ thể trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

9. Về giải quyết ô nhiễm môi trường do sản xuất than hàng trăm năm qua gây ra và đầu tư bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long: Tỉnh chủ trì phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng đề án tổng thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan: tỉnh Quảng Ninh sớm có ý kiến chính thức về cơ chế, chính sách tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan theo nội dung Công văn số 760/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về điều chỉnh giá than theo cơ chế thị trường và xuất khẩu than: việc điều hành giá than phải gắn với lộ trình điều chỉnh giá điện; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về để lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT ngành than để xử lý vấn đề môi trường do khai thác than gây ra: giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý theo quy định của Luật thuế hiện hành.

13. Về bố trí kinh phí để xử lý các bãi thải mỏ lộ thiên có nguy cơ sạt lở, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư: giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xem xét, giải quyết.

14. Về xây dựng các quy định nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, kinh doanh than và việc thực hiện thí điểm cho các tổ chức kinh tế được quyền khai thác than đối với một số điểm mỏ nhỏ: giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Trợ lý TTg;
- Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (6) Thg.40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 213/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu213/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2012
Ngày hiệu lực13/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 213/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 213/TB-VPCP buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 213/TB-VPCP buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu213/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành13/06/2012
        Ngày hiệu lực13/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 213/TB-VPCP buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 213/TB-VPCP buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

           • 13/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực