Thông báo 213/TB-VPCP

Thông báo số 213/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 10 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 213/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông 12/10/2007


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 213/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2007

Ngày 12 tháng 10 năm 2007, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về công nghiệp công nghệ thông tin và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Điện tử - Tin học Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông sau hai tháng xây dựng cơ cấu tổ chức mới và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ.

II. VỀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về công nghiệp công nghệ thông tin, cần nhận thức rõ Việt Nam đang có thời cơ thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc công nghệ thông tin của nước ta do đang có nhu cầu lớn cả trong nước và quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng các phương án, các cơ chế chính sách hợp lý để đón nhận và hiện thực hoá cơ hội này bằng việc phát huy các nguồn lực cả trong nước và hợp tác - đầu tư của quốc tế.

2. Về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, cần xây dựng chuẩn đào tạo, đào tạo theo chuẩn và theo nhu cầu xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia đào tạo, mở các trường đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, bổ sung mã ngành mới về đào tạo công nghệ thông tin; nếu cần cho mở thí điểm đào tạo các mã ngành mới.

a) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành chuẩn đào tạo công nghệ thông tin trong quý I năm 2008; cần nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đào tạo công nghệ thông tin của các nước tiên tiến; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong quý I năm 2008.

b) Giao các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu kỹ nhu cầu xã hội, nhu cầu của các doanh nghiệp về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin để định hướng cho công tác đào tạo; trong quý IV năm 2007 và nửa đầu năm 2008 tích cực chuẩn bị công bố một số thoả thuận và kế hoạch triển khai đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cho các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, các dự án lớn.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và các cơ chế chính sách liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành các định mức chi tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin để công bố và hướng dẫn thực hiện trong tháng 11 năm 2007.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng các đề án triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020), trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

5. Về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Về xây dựng cơ sở vật chất và trụ sở của Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

b) Về thí điểm cơ chế tài chính của Bộ: Bộ xây dựng đề án cụ thể, trong đó cần làm rõ và tách biệt quản lý nhà nước với kinh doanh, làm việc với các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV năm 2007.

c) Về Học viện Bưu chính Viễn thông: Bộ cần nghiên cứu kỹ, làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Học viện Bưu chính Viễn thông để có phương án đặt trực thuộc ở đâu, cơ chế phối hợp quản lý thế nào cho có hiệu quả nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Khoa học và Công nghệ,Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Hiệp hội Phần mềm Việt Nam;
- Hiệp hội Điện tử Tin học Việt Nam
- VPCP: BTCN, các PCN, Websìte Chính phủ, các Vụ: KG, VX, KTTH, TCCB, CCHC, ĐMDN, TH;
- Lưu: Văn thư, CN (3b).XH 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 213/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu213/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 213/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 213/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông 12/10/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 213/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông 12/10/2007
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu213/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toàn
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 213/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông 12/10/2007

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 213/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông 12/10/2007

           • 25/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực