Thông báo 214/TB-VPCP

Thông báo số 214/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 214/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ công tác thi đua khen thưởng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 214/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ngày 22 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi trao đổi ý kiến với các đồng chí Nguyễn Thị Doan và Trương Mỹ Hoa về công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian vừa qua đã được triển khai thực hiện khá tốt theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành và các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị này nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Đại hội X của Đảng đã đề ra.

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương vào Bộ Nội vụ nhằm thu gọn đầu mối về quản lý nhà nước, nhưng chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương không thay đổi.

2. Về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương:

- Cử đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

- Cử Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

- Các thành viên của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương: Giao Bộ Nội vụ đề xuất phương án nhân sự cụ thể theo quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

- Giao Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ:

+ Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

+ Chuẩn bị cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương để đánh giá những công việc trong thời gian vừa qua và bàn những nhiệm vụ mới. Thành phần dự họp gồm các đồng chí trong Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (cũ và mới). Thời gian vào đầu tháng 11 năm 2007.

3. Giao Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) sớm chuẩn bị để tổ chức Hội nghị công tác thi đua, khen thưởng toàn quốc với các nội dung sau:

- Phổ biến quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

- Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

- Quán triệt Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

(Dự kiến thời gian Hội nghị: trong khoảng tháng 11 năm 2007).

4. Giao Bộ Nội vụ chủ trì thành lập Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Đồng Chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trực tiếp chỉ đạo Ban soạn thảo thực hiện đúng quy trình soạn thảo, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật;

5. Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với Thường vụ Ban Bí thư về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008) và các vấn đề khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- TAND, VKSNDTC;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW thuộc Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). 230

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu214/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 214/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ công tác thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 214/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ công tác thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu214/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 214/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ công tác thi đua khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 214/TB-VPCP ý kiến Thủ tướng Chính phủ công tác thi đua khen thưởng

           • 26/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực