Thông báo 216/TB-TLĐ

Thông báo 216/TB-TLĐ năm 2013 kết luận về nội dung của Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI)

Nội dung toàn văn Thông báo 216/TB-TLĐ 2013 nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TB-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA XI)

Ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2013, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo các nội dung do Thường trực Đoàn Chủ tịch trình, ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận như sau:

I. VỀ NHỮNG NỘI DUNG CHUẨN BỊ ĐỂ TRÌNH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI

1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cơ bản nhất trí về các nội dung

- Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI);

- Qui chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (khóa XI);

- Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”;

- Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”;

- Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”;

- Qui chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn (khóa XI);

Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Chính sách - Pháp luật và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn chỉnh trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI).

2. Về Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”: Đoàn Chủ tịch giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các Ban Tổ chức, Chính sách - Pháp luật tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn chỉnh trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Về Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI): Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Văn phòng và các ban liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch trước khi xem xét ban hành.

2. Về 3 văn bản hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn gồm: Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động; Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp công đoàn trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về vai trò của các cấp Công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các loại hình đơn vị, doanh nghiệp: Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Ban Chính sách - Pháp luật tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch trước khi xem xét ban hành trên cơ sở quy định của Luật Công đoàn 2012 và Bộ luật Lao động 2012.

3. Về Kế hoạch tập huấn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến góp ý hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét trước khi triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý:

- Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI kịp hoàn thành trước khi tổ chức hội nghị tập huấn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (dự kiến thời gian trong 1 ngày vào cuối tháng 9), trong đó, thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (khóa XI); Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn (khóa XI); thông qua 4 chương trình do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra làm cơ sở chuẩn bị nội dung tập huấn Nghị quyết.

4. Về Chương trình quốc gia việc làm bền vững giữa Tổ chức lao động quốc tế và Việt Nam - Decent Work (DWCP): Đoàn Chủ tịch giao Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các ban liên quan tùy theo tình hình thực tế trong quá trình tham mưu, triển khai, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp lồng ghép với các ưu tiên của DWCP như: Vấn đề lao động di cư, lao động nữ, người thất nghiệp, lao động bấp bênh trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp...

5. Về công tác cán bộ

- Đoàn Chủ tịch nhất trí (biểu quyết 100%) bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Thuật, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn.

- Đoàn Chủ tịch nhất trí (biểu quyết 100%) bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công đoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Đoàn Chủ tịch (b/c);
- Các đ/c Ủy viên Đoàn Chủ tịch;
- Các ban: Chính sách - Pháp luật, Tổ chức, Văn phòng; Ủy ban Kiểm tra.
- Lưu: Văn thư, Tổng hợp.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/TB-TLĐ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu216/TB-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/TB-TLĐ

Lược đồ Thông báo 216/TB-TLĐ 2013 nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 216/TB-TLĐ 2013 nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu216/TB-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Tiến Hòa
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 216/TB-TLĐ 2013 nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 216/TB-TLĐ 2013 nội dung Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI

             • 26/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực