Thông báo 217/TB-VPCP

Thông báo 217/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 217/TB-VPCP 2015 đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI VÀ DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ ĐÈO CẢ

Ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực địa và họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Tham gia đoàn công tác có đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần Đèo Cả.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, báo cáo của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Về Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, kết nối vận chuyển quốc tế qua hành lang Đông Tây, có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung nói riêng và đất nước nói chung, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Dự án được chuẩn bị nhiều năm và đã được khởi công từ tháng 5 năm 2013. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua đã có nhiều cố gắng để hoàn thành 87% công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Giao thông vận tải nỗ lực chỉ đạo, đến nay tất cả 13 gói thầu xây lắp của Dự án đều đang được thực hiện với tổng giá trị sản lượng đã thi công đạt 23,8%.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vật liệu phục vụ thi công Dự án vẫn còn một số vướng mắc cần phải giải quyết dứt điểm. Để đạt được mục tiêu hoàn thành Dự án trong năm 2018, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Đồng ý về nguyên tắc bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng còn thiếu của Dự án từ nguồn hoãn thu hồi ứng trước trong kế hoạch vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng; đặc biệt tại các gói thầu do nhà thầu nước ngoài thực hiện, không để phát sinh nghĩa vụ pháp lý và tài chính. Giải quyết triệt để việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định. Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của Dự án. Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2015. Riêng việc di dời khu di tích Triền Tranh và các công trình công cộng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.

- Về di dời đường điện cao thế: Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3), Công ty truyền tải điện 2, Công ty lưới điện cao thế miền Trung phối hợp chặt chẽ với VEC và các đơn vị thi công lập phương án cắt điện để đấu nối đường dây mới, bảo đảm di dời đường điện cao thế đúng tiến độ, hoàn thành năm 2015.

b) Về vật liệu xây dựng phục vụ thi công: VEC cần rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị dự án, đặc biệt là việc chuẩn bị vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ đất sử dụng làm vật liệu đắp nền đường, phục vụ thi công Dự án.

c) Về chất lượng công trình: Bộ Giao thông vận tải chú trọng đặc biệt việc bảo đảm chất lượng công trình Dự án này; phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung chỉ đạo VEC và các nhà thầu tăng cường kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình thi công, ngay từ khâu đầu đến khâu cuối; cụ thể, phải bảo đảm chất lượng vật liệu xây dựng, tuân thủ quy trình thi công, giám sát thi công. Trên cơ sở đánh giá của tư vấn giám sát, VEC yêu cầu các nhà thầu khẩn trương nghiêm túc khắc phục. Bên cạnh đó, VEC chỉ đạo các nhà thầu lập ngay phương án chống lũ cho công trình trong mùa mưa lũ, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để thực hiện.

d) Về công tác thi công công trình: Bộ Giao thông vận tải, VEC chỉ đạo các nhà thầu nỗ lực thi công, bảo đảm tiến độ Dự án. Lưu ý, trong hai tháng tới (trước mùa mưa), phải phân bổ lực lượng và có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu chậm để bảo đảm tính đồng bộ của Dự án.

đ) Bộ Giao thông vận tải hàng tháng tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, đề xuất kiểm điểm những địa phương, cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về Dự án hầm đường bộ Đèo Cả:

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả được chuẩn bị từ năm 2007. Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan cùng nhà đầu tư đã kiên trì, nỗ lực tìm mô hình đầu tư để đến cuối năm 2012 Dự án được khởi công đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT. Sau hơn hai năm thực hiện, Dự án đã đạt được kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân các tỉnh và người dân vùng dự án đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng thi công. Các nhà thầu được nâng cao năng lực, tuân thủ quy trình quản lý chất lượng, tích cực thi công công trình đạt và vượt so với kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Công ty cổ phần Đèo Cả, các nhà thầu xây lắp, các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức triển khai hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư hai hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2 theo đúng quy định, đồng thời, luôn bảo đảm tuân thủ quy trình quản lý chất lượng, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ với chất lượng cao, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư của Dự án cần được nhân rộng và áp dụng với các dự án lớn về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thời gian tới.

Đối với các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và Công ty cổ phần Đèo Cả về việc triển khai Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm cả hai hạng mục hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2):

- Về việc không tiến hành thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm cả hai hạng mục hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về trạm thu phí cho 2 hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan đánh giá đề xuất của nhà đầu tư về phương án đặt trạm thu phí của 2 hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 3874/VPCP-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

- Về việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm cả 2 hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho Dự án, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

- Về thu xếp vốn cho Dự án: Ngân hàng VietinBank tiếp tục hỗ trợ, thu xếp tín dụng, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm cả 2 hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2) theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có Dự án đi qua thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư đáp ứng tiến độ thi công của Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, CT, VHTTDL;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên - Huế;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Ngân hàng Công thương VN;
- TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN;
- Công ty CP Đèo Cả;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu217/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 217/TB-VPCP 2015 đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 217/TB-VPCP 2015 đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu217/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 217/TB-VPCP 2015 đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 217/TB-VPCP 2015 đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

             • 08/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực