Thông báo 217/TB-VPCP

Thông báo số 217/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 217/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 217/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ "ĐẠI ĐOÀN KẾT" CHO HỘ NGHÈO

Ngày 25 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bàn về việc triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến như sau:

1. Nhân Ngày cả nước vì người nghèo 17 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Thư gửi các doanh nghiệp, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp người nghèo, cố gắng hàng năm mỗi doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng ít nhất một căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chỉnh phủ, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức cuộc vận động "Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo" từ nay đến hết quý I năm 2009.

2. Để thiển khai có hiệu quả cuộc vận động này, đề nghị tập trung vào một số công việc chính sau đây:

a) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Viết Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động; xây dựng kế hoạch thực hiện theo 3 đợt. Đợt I từ nay đến ngày 19 tháng 5 năm 2008, đợt II tiếp theo đến ngày 2 tháng 9 năm 2008 và đợt III kết thúc vào quý I năm 2009; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và hướng dẫn các cấp vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hưởng ứng thực hiện cuộc vận động.

b) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc vận động; phối hợp các Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước hưởng ứng, đăng ký và hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thuộc các tỉnh, huyện, xã nghèo;

c) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc chỉ đạo chính quyền các cấp xác định và lập đanh sách các hộ nghèo cần ưu tiên hỗ trợ về nhà ở; chủ động, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; chỉ đạo việc xây dựng nhà cho các hộ nghèo theo các mô hình thích hợp trên địa bàn, quản lý chặt chẽ kinh phí hỗ trợ bảo đảm thực hiện công khai, hiệu quả và đúng đối tượng.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trưng ương chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí tổ chức tuyền truyền, vận động các địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động "xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo", kịp thời biểu dương những địa phương, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các PTTg CP;
-UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Ban Tuyên giáo TW;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam;
- Phòng TM & CN Việt Nam;
- Liên minh các HTX Việt Nam;
- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và TT;
- Ủy  ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý,
 Trần Quốc Toản, Websìte CP,
các Vụ: KTTH, ĐP, NN, TH;
- Lưu: VT (3), VT.100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu217/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực31/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 217/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 217/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu217/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực31/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 217/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 217/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

              • 31/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực