Thông báo 217/TB-VPCP

Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 217/TB-VPCP tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Việt Nam là quốc gia có biển, do đó việc phát triển ngành vận tải biển, đóng tàu có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm, chỉ đạo phát triển ngành hàng hải, trong đó có Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Việc tiếp tục củng cố và phát triển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

2. Trong giai đoạn vừa qua, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã bám sát định hướng đầu tư phát triển, tập trung xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào việc lưu thông hàng hóa nội địa và hàng hóa xuất, nhập khẩu; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đội tàu và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, Tổng công ty quản lý đội tàu vận tải biển khá lớn mạnh trong khu vực, gồm 154 tàu với tổng trọng tải trên 3,4 triệu tấn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp để khắc phục, mà nguyên nhân chủ yếu là nội bộ mất đoàn kết và sai phạm, tiêu cực trong quản lý sản xuất kinh doanh; đặc biệt trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật về đầu tư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam, gây thiệt hại về kinh tế, mất lòng tin của xã hội.

3. Hiện nay, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn do yếu tố khách quan của thị trường vận tải biển và do yếu kém của Tổng Công ty trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng Công ty cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn với sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển trong giai đoạn mới.

Giao Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng tình hình tài chính của Tổng Công ty; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Đề án tái cơ cấu: Tổng Công ty cần thực hiện tái cơ cấu để mạnh hơn, tập trung vào 03 nhóm kinh doanh chính, đó là: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ; tính toán cụ thể, xác định quy mô hợp lý đối với từng nhóm phù hợp với điều kiện của Tổng Công ty và thị trường. Cụ thể:

- Về cảng biển: Tổng Công ty nghiên cứu khả năng cơ cấu lại phần vốn góp tại các liên doanh đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển; phân tích rõ tính hiệu quả của phương án thoái vốn, sự phù hợp với quy định của pháp luật, đánh giá những thuận lợi, khó khăn nếu thực hiện. Thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp cảng biển, tập trung đầu tư xây dựng, khai thác cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) và cảng Cái Mép, Thị Vải. Rà soát lại từng khâu trong hoạt động quản lý để cắt giảm chi phí, đảm bảo khai thác cảng biển có hiệu quả;

- Về tàu biển: Tổng Công ty đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội tàu, xác định cơ cấu đội tàu hợp lý, phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường; có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ; thực hiện cổ phần hóa các công ty vận tải biển khi đủ điều kiện; có các biện pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu;

- Về dịch vụ: Tổng Công ty thực hiện việc rút vốn từ các khối kinh doanh ngoài ngành đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý, không để xảy ra tiêu cực; tái cơ cấu về quy mô hoạt động dịch vụ hàng hải, đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động và có hiệu quả.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tiếp thu các ý kiến trên đây, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty, báo cáo Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Các Bộ, ngành đôn đốc, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

6. Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, giao Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải xem xét, xử lý cụ thể.

Về cơ chế thực hiện đề án đóng mới 20 tàu, đồng ý như ý kiến đã chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,  Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng,
 Các Vụ: KTTH, ĐMDN, KNTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền. 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu217/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2012
Ngày hiệu lực14/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 217/TB-VPCP tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 217/TB-VPCP tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu217/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành14/06/2012
        Ngày hiệu lực14/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 217/TB-VPCP tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 217/TB-VPCP tình hình tài chính và Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty

              • 14/06/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực