Thông báo 219/TB-VPCP

Thông báo 219/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 219/TB-VPCP 2015 kết luận về chính sách phát triển thủy sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, và đại diện Bộ Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến kết luận như sau:

1. Mục tiêu của chính sách: kiên trì theo hướng tổ chức lại sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Nghị định 67: chỉ những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

3. Về những nội dung cụ thể:

- Về đối tượng được hưởng chính sách tín dụng tại Điều 4 Nghị định 67: bổ sung trường hợp gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị bảo quản tài sản, bốc xếp hàng hóa.

- Về sử dụng máy thủy cũ: bổ sung quy định theo hướng cho phép sử dụng máy thủy đã qua sử dụng đối với trường hợp nâng cấp máy tàu; Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định tiêu chuẩn máy thủy đã qua sử dụng (máy thủy cũ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc sử dụng và đăng kiểm máy thủy đã qua sử dụng.

- Về đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm tại Điều 5 Nghị định 67: bổ sung trường hợp các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên nghiệp đoàn nghề cá có tham gia hoạt động khai thác hải sản.

- Về thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới quy định tại Điều 4 Nghị định 67: sửa đổi theo hướng tăng thêm 5 năm lên thành 16 năm.

- Về hỗ trợ một lần sau đầu tư: bổ sung theo hướng giao Bộ Tài chính chủ trì đề xuất cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai thí điểm.

- Về thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ, vật liệu mới: hỗ trợ chi phí thiết kế tàu từ 400CV trở lên; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương xây dựng, thẩm định, phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ.

4. Một số nội dung khác giao các Bộ hướng dẫn theo thẩm quyền:

- Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn trường hợp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 4, Nghị định 67; nghiên cứu, hướng dẫn theo hướng khuyến khích các ngân hàng thương mại tự xem xét, quyết định cho vay thương mại đối với phần vốn đối ứng theo quy định.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện Dự thảo, trình Chính phủ trước ngày 19 tháng 7 năm 2015.

- Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Dự thảo, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 14 tháng 7 năm 2015; Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, TC, KH&ĐT, KH&CN, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu219/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 219/TB-VPCP 2015 kết luận về chính sách phát triển thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 219/TB-VPCP 2015 kết luận về chính sách phát triển thủy sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu219/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 219/TB-VPCP 2015 kết luận về chính sách phát triển thủy sản

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 219/TB-VPCP 2015 kết luận về chính sách phát triển thủy sản

             • 09/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực