Thông báo 22/TB-BTTTT

Thông báo 22/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp với Cục Báo chí về phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 22/TB-BTTTT phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THÀNH HƯNG TẠI CUỘC HỌP VỚI CỤC BÁO CHÍ VỀ PHƯƠNG ÁN THỰC THI NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP

Ngày 28/03/2011, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp để triển khai phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, cuộc họp tập trung việc triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí (do Cục Báo chí triển khai thực hiện). Tham dự cuộc có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế, Cục Báo chí và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KS TTHC)- Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã kết luận như sau:

1. Nhất trí với lộ trình xây dựng các văn bản QPPL để triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP do Cục Báo chí và Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) đề xuất (phụ lục đính kèm).

2. Đối với các thủ tục liên quan đến việc ra phụ trương quảng cáo ( thủ tục số 76, 77 trong Nghị quyết 71/NQ-CP) giao Cục Báo chí chủ trì phối hợp với Văn phòng (Phòng KS TTHC) có giải trình cụ thể về tiến độ triển khai và thời gian hoàn thành chưa thể xác định với lý do: việc xây dựng, sửa đổi các văn bản hiện hành phụ thuộc vào thời gian của việc sửa đổi, bổ sung các dự án Luật Báo chí và Luật Quảng cáo theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

3. Văn phòng Bộ (Phòng KS TTHC) chủ trì phối hợp với Cục Báo chí tổ chức buổi làm việc với Cục kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng chính phủ để làm rõ và thống nhất một số nội dung các thủ tục hành chính trong Nghị quyết 71/NQ-CP.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp với Cục Báo chí về phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đỗ Quý Doãn (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Báo chí;
- Lưu: VT, KSTTHC.DTTL.06

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu22/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2011
Ngày hiệu lực29/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 22/TB-BTTTT phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 22/TB-BTTTT phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu22/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành29/03/2011
        Ngày hiệu lực29/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 22/TB-BTTTT phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 22/TB-BTTTT phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP

             • 29/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực