Thông báo 22/TB-TCTL

Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 về kết luận của Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 kết luận Thứ trưởng về quản lý khai thác công trình thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TB-TCTL

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG - TỔNG CỤC TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CTTL, NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2013

Ngày 11/5/2013, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 171 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp về một số nội dung trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên thuộc Tổng cục Thủy lợi; lãnh đạo, chuyên viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện hợp phần "Thí điểm chuyển giao quản lý tưới" và Báo cáo kết quả thực hiện hợp phần "Thiết lập bộ chỉ số trong chương trình định chuẩn (Benchmarking)" do các đơn vị tư vấn thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trình bày, ý kiến thỏa luận của đại biểu dự họp, Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau:

1. Tổng cục Thủy lợi: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động phân cấp và tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi ở địa phương, làm rõ những vấn đề còn tồn tại. Trên cơ sở kết quả phân cấp chuyển giao thí điểm kênh cấp 2, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT trong năm 2013 theo cam kết với các nhà tài trợ.

2. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chỉ đạo:

2.1. Trung tâm Tư vấn PIM

Nghiên cứu, hoàn thiện hợp phần "Thí điểm chuyển giao quản lý tưới", đưa ra bộ tiêu chí phân cấp chuyển giao thí điểm kênh cấp 2 để từ đó làm cơ sở cho sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT;

2.2. Các đơn vị liên quan thuộc Viện (Trung tâm Tư vấn PIM, Trung tâm Đào tạo và HTQT)

- Biên soạn và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn thành lập và phát triển Tổ chức Hợp tác dùng nước, thời gian nộp bản dự thảo trước ngày 31/5/2013 và hoàn chỉnh trước 10/6/2013.

- Biên soạn Sổ tay hướng dẫn kiên cố hóa kênh mương (phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới), thời gian nộp bản dự thảo trước ngày 11/7/2013 và hoàn chỉnh trước 12/8/2013;

2.3. Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế:

Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hợp phần "Thiết lập bộ chỉ số trong chương trình định chuẩn (Benchmarking)". Cụ thể như sau:

+ Tên gọi của hợp phần cho phù hợp;

+ Ứng dụng bộ chỉ số trên nền bản đồ, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước phân tích số liệu và ra quyết định chính xác;

+ Bổ sung, hoàn thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là các chỉ số đánh giá về tiêu nước, nguồn nhân lực, tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi. Đề xuất lộ trình thực hiện bộ chỉ số đánh giá này;

Tổng cục Thủy lợi xin thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr. TCT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Vụ: Quản lý CTTL, KHCN & HTQT;
- Văn phòng TCTL; Website TCTL;
- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Lưu: VT,  QLCT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/TB-TCTL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu22/TB-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/TB-TCTL

Lược đồ Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 kết luận Thứ trưởng về quản lý khai thác công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 kết luận Thứ trưởng về quản lý khai thác công trình thủy lợi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu22/TB-TCTL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 kết luận Thứ trưởng về quản lý khai thác công trình thủy lợi

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 22/TB-TCTL năm 2013 kết luận Thứ trưởng về quản lý khai thác công trình thủy lợi

             • 20/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực