Thông báo 220/TB-BTC

Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 220/TB-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2013

Ngày 04 tháng 6 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013; để triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp tháng 5/2013 và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, bảo đảm cân đối, giữ bội chi trong phạm vi Quốc hội quyết định.

2. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với Cục TCDN, VP và các đơn vị liên quan thực hiện việc tăng cường công khai thông tin về giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

3. Vụ Chính sách thuế chủ trì, phối hợp Viện CLTC, TCT, TCHQ, Cục QLCS và các đơn vị liên quan báo cáo Bộ, báo cáo Chính phủ việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, vừa khuyến khích sản xuất, kinh doanh, vừa động viên hợp lý nguồn thu, đồng thời tăng cường quản lý thu.

4. Tổng cục thuế chủ trì tổng hợp chung, TCHQ phối hợp báo cáo Bộ, báo cáo Chính phủ về công tác chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

5. Vụ Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện

- Phối hợp với Bộ KHĐT (cơ quan chủ trì) trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, những dự án đang triển khai có thể hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng; tổng hợp, rà soát, trình Chính phủ phương án huy động vốn để triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14) vốn đối ứng ODA; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường kiểm tra, kiểm soát đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế việc doanh nghiệp ứng vốn để thực hiện dự án trong khi chưa xác định được khả năng cân đối vốn.

Hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư BOT; tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các dự án dở dang và một số dự án quan trọng, cấp bách, trong đó có các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14; trên cơ sở đó xây dựng phương án phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Trình phương án ứng trước vốn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và vốn đối ứng các dự án ODA.

- Phối hợp với Bộ Y tế (cơ quan chủ trì), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện.

6. Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện

- Phối hợp với Bộ Y tế (cơ quan chủ trì) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án sử dụng một phần kinh phí cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để đầu tư xây dựng bệnh viện, báo cáo Chính phủ.

7. Văn phòng Bộ phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện

Tiếp tục hoàn thiện tiếp thu giải trình ý kiến tham gia của đại biểu quốc hội tại các phiên họp để hoàn chỉnh các dự thảo Luật và các Đề án của Bộ Tài chính trước khi Quốc hội thông qua (các đơn vị được phân công chủ trì các Báo cáo, dự án Luật trình Bộ trong ngày 10/6/2013).

Theo dõi và phân công trả lời kịp thời những ý kiến chất vấn phát sinh của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp lần này; Tổng hợp các vấn đề nóng, các vấn đề mà Quốc hội và cử tri quan tâm để chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ tham gia các phiên chất vấn hoặc phát biểu trước Quốc hội.

Đôn đốc, rà soát chương trình công tác để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các đề án theo chương trình công tác, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết; đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phát hiện những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời xây dựng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

8. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động báo cáo Bộ kịp thời những nội dung liên quan.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu trên thực hiện các nhiệm vụ được phân công, báo cáo Bộ đảm bảo nội dung, đúng thời hạn quy định.

- Thời hạn Báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 6 năm 2013, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ doviettien@mof.gov.vn để theo dõi, tổng hợp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có ý kiến bằng văn bản phản ánh kịp thời về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ xem xét và điều chỉnh phân công cho phù hợp.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để Thủ trưởng các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (để t/hiện);
- Lưu: VT, VP (THTK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu220/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2013
Ngày hiệu lực06/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu220/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trường
        Ngày ban hành06/06/2013
        Ngày hiệu lực06/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 220/TB-BTC năm 2013 phân công thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ

           • 06/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực