Thông báo 2258/BTTTT-TTCS

Thông báo 2258/BTTTT-TTCS năm 2016 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016


BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/BTTTT-TTCS
V/v Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí;
- Sở Thông tin và Truyền thông các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 2241/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020. Kế hoạch này đã được gửi đến các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 03 tháng 6 năm 2016 về Đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: “Vn còn một s hạn chế trong mở rộng đi tượng tham gia Bảo him y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân như:

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Luật Bảo him y tế;

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu qu, người dân vn thiếu thông tin về chính sách, quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế...”.

Đ BHYT thực sự là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, là chính sách lớn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thực hiện tốt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành tại Quyết định số 2241/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Đ xã hội nhận thức đúng về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo him y tế phải từ chính đội ngũ làm công tác truyền thông với phương châm một xã hội văn minh, một đất nước tiên tiến, phát triển cần phi có hệ thống bảo hiểm y tế tốt, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

2.1. Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung; đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng diện tích, thời Iượng, đăng phát các tin, bài, chương trình chuyên đề, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực BHYT để giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm tham gia BHYT.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tạo diễn đàn trên báo chí, vận động các chuyên gia, người lao động, người dân và cộng đồng xã hội có thể phn biện nhng điểm bt cập nhm xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dn các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã đi mới nội dung chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp Bảo him xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế và các ban, sở, ngành cung cp chủ động cung cp thông tin hoặc mời cán bộ lãnh đạo, qun lý có thẩm quyền đến cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về BHYT tại giao ban báo chí định kỳ địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường thực hiện kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn.

- Chủ động, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT đến từng người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư...

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyn chính sách, pháp luật về BHYT đạt hiệu quả; định kỳ hàng năm gửi văn bn báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ sở) trước ngày 20 tháng 12 đ tng hợp báo cáo theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph
(để b/c);
- Văn ph
òng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bảo hi
m Xã hội Việt Nam:
- BHXH các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Các cơ quan thuộc Bộ: Cục Báo ch
í, Cục PTTH & TTĐT, Trung tâm Thông tin (để thc hiện);
-
Lưu: VT, TTCS, BH.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2258/BTTTT-TTCS

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2258/BTTTT-TTCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2258/BTTTT-TTCS

Lược đồ Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2258/BTTTT-TTCS
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016

           • 06/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực