Thông báo 228/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 228/TB-VPCP 2022 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 10 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, thăm gia đình chính sách trên địa bàn; tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động khác. Cùng tham dự buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và một số kiến nghị của Thành phố; phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Cần Thơ có vị trí, vai trò quan trọng với nhiều tiềm năng, lợi thế cả về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế - xã hội của Cần Thơ phục hồi mạnh mẽ; trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tiếp tục tăng trưởng khá và đạt 8,04%, cao hơn bình quân cả nước (6,42%); sản xuất nông nghiệp ổn định, kết quả chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng tích cực, năng suất tăng, sản lượng vượt kế hoạch; khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được quan tâm. Thành phố Cần Thơ đã làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch Covid-19. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số được triển khai tích cực. Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung triển khai thực hiện; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh nhng kết quả tích cực đạt được, thành phố Cần Thơ còn một số hạn chế, thách thức cần khắc phục như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năm 2021 vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; còn để xảy ra tình trạng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường để vươn lên. Các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục chia sẻ, đồng hành với Cần Thơ bằng trách nhiệm cao nhất, đóng góp, gợi ý phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho Thành phố, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn. Tất cả vì công việc chung, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, của cử tri. Lưu ý một số trọng tâm công tác sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, đồng thời, xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào xong việc đó. Khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Công tác chỉ đạo, điều hành, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt, nhưng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

3. Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, quyết liệt chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định và chiến lược tiêm vaccine, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

4. Huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; là cơ sở để thành phố Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

5. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số như cải cách hành chính, hiệu quả hành chính công, sự hài lòng của người dân.... Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ; đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

6. Thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển Cần Thơ, phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

7. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không ngừng củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Về việc chuyển đổi thêm 20.000 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có lộ trình phù hợp với Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3976/VPCP-NN ngày 28 tháng 6 năm 2022.

2. Về chuỗi dự án điện - khí Lô B - Ô Môn:

- Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẩn trương chủ trì họp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan để rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể trên cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn, có phương án giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc theo quy định để dự án sớm đi vào hoạt động, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên tinh thần phát huy trách nhiệm cao nhất, tất cả vì công việc chung, bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

- Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013, nếu thấy chưa phù hợp với thực tiễn thì khẩn trương đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung trong tháng 8 năm 2022.

3. Về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ: Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu qua Kênh Quan Chánh Bố; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tính toán có căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, hiệu quả và bảo vệ môi trường để nghiên cứu nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.

4. Về dự án đầu tư tuyến đường kết nối Kiên Giang (Giồng Riềng), Cần Thơ (Ô Môn) với Đồng Tháp (Sa Đéc) và dự án cầu Ô Môn tham gia Chương trình thích ứng với vùng đồng bằng sông Cửu Long (DPO) từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp cập nhật tuyến đường này vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp thống nhất cơ quan chủ quản, lập đề xuất dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong nửa đầu tháng 8 năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

5. Về Đề án thành lập “Trung tâm liên kết, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ”: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định Đề án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.

6. Về nguồn vốn đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 (đoạn từ km0 - km7): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của thành phố Cần Thơ trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

7. Về dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 8 năm 2022.

8. Về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện để xử lý vướng mắc đối với từng dự án; việc xem xét tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan liên quan để được hướng dẫn xử lý.

9. Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Giao thông vận tải,

Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương;
- Ủy ban QLV Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- UBND các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP,

Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX,
TKBT, QHQT, TH, PL;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Huyền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu228/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 228/TB-VPCP 2022 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 228/TB-VPCP 2022 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu228/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 228/TB-VPCP 2022 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 228/TB-VPCP 2022 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

              • 04/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực