Thông báo 228/TB-VPCP

Thông báo số 228/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 228/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng họp đánh giá chính sách an sinh xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

Ngày 14 tháng 8 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi nghe các báo cáo của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và ý kiến của đại diện các cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến kết luận như sau:

Bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương quan trọng thể hiện sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Vì vậy yêu cầu đặt ra là phải gắn chính sách tiền lương với các chính sách an sinh xã hội, thực hiện việc rà soát, bổ sung đầy đủ các chính sách, chương trình phục vụ an sinh xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan để tập trung thực hiện sớm các chính sách, chương trình đã được phê duyệt nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn giá cả tăng cao. Tính toán và phân loại đối tượng hỗ trợ, chu kỳ hỗ trợ, xác định tổng nguồn cho vay theo khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. Trước mắt, triển khai thực hiện khoản trợ cấp cho các đối tượng khó khăn do giá cả và lạm phát tăng cao. Trên tinh thần đó, yêu cầu:

1. Bộ Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối, bố trí vốn cho các chương trình, dự án an sinh xã hội, có tính tới yếu tố trượt giá, tính toán nguồn vốn để bố trí ngân sách. Lưu ý bố trí đủ vốn cho các chương trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương, các kết luận của Bộ Chính trị, chương trình cho vay học sinh, sinh viên, đào tạo lao động nông thôn, chương trình 134, chương trình 135, xóa nhà tạm, chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương…

- Bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành trái phiếu, nhưng không bán lẻ mà tổ chức đấu giá trên sàn giao dịch.

- Xem xét cân đối, bố trí bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội tăng dần theo tỷ lệ tăng thêm các chương trình phục vụ an sinh xã hội. Dự trù nguồn ngân sách cấp bù lãi suất đối với các chương trình cho vay phục vụ an sinh xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Sớm ban hành cơ chế xử lý nợ rủi ro cho phù hợp với hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trước mắt, xử lý ngay các thiệt hại đã được kiểm tra, tổng hợp.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp chung về các chính sách an sinh xã hội; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hệ thống lại các chính sách an sinh xã hội hiện có, đánh giá tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách mới; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Trình Chính phủ ban hành các Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công (thực hiện trước trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương); điều chỉnh mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tính toán, xác định chuẩn nghèo mới phù hợp với tình hình lạm phát, có tính tới tác động đối với các chính sách an sinh xã hội; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, nghiên cứu hiệu quả, sự tác động của các chính sách an sinh xã hội, tính toán nhu cầu về nguồn vốn.

3. Bộ Nội vụ:

- Trong tháng 9 năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về trợ cấp cho cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

4. Ủy ban Dân tộc:

- Cần chủ động, phát huy vai trò của mình trong việc nắm bắt tình hình và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ việc nâng mức hỗ trợ của các chương trình an sinh xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (các chương trình 134, 135…) do có biến động về giá. Dự trù nhu cầu nguồn vốn cho các chương trình an sinh xã hội, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Không đặt lại việc tính toán số lượng hộ khó khăn mới, tập trung giải quyết dứt điểm trong hai năm số hộ khó khăn đã được điều tra, tính toán khi ban hành Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ theo đề án.

5. Ngân hàng Chính sách xã hội phải tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi đã được giao; đồng thời, từ thực tiễn đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết trong các chính sách an sinh xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VPTW, VPQH, VPCTN (để biết);
- Các Bộ: TC, NV, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, KH&ĐT, UB Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Mặt trận TQVN (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, NC, QHQT, KGVX, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu228/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực27/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 228/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng họp đánh giá chính sách an sinh xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 228/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng họp đánh giá chính sách an sinh xã hội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu228/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành27/08/2008
        Ngày hiệu lực27/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 228/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng họp đánh giá chính sách an sinh xã hội

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 228/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng họp đánh giá chính sách an sinh xã hội

           • 27/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực