Thông báo 229/TB-VPCP

Thông báo số 229/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 229/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công tác chỉ đạo đối phó khắc phục hậu quả lũ lụt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 229/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT

Ngày 08 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng, chống lũ, bão và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại tỉnh Quảng Nam; thị sát tình hình lũ lụt tại một số địa phương của Tỉnh và thăm khu phố cổ Hội An.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, sau khi nghe lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thiệt hại do các đợt mưa lũ gây ra và công tác chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả; sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch năm 2008; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Liên tục trong những ngày vừa qua tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 đợt mưa lũ lớn, kéo dài, diễn ra trên diện rộng gây ngập lụt ở nhiều địa phương của Tỉnh. Mưa lũ diễn biến nhanh, đột ngột đã làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, cố gắng của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, tránh bão, lũ; chủ động sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, làm tốt việc quản lý, kêu gọi tàu thuyền tránh, trú bão và công tác cứu hộ, cứu trợ, giúp dân sớm ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự vùng bị thiên tai, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh cần rút kinh nghiệm để sẵn sàng chủ động đối phó có hiệu quả hơn với cơn bão số 6 và diễn biến mưa lũ tiếp theo nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là thiệt hại về người.

Ngoài việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và hậu cần tại chỗ) cần bổ sung công tác tự quản tại chỗ (tự quản tại mỗi gia đình, thôn xóm, làng bản xã ấp, trường học…) để không được xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn chủ quan, không quản lý tốt sau bão, lũ.

2. Đồng ý với các giải pháp và phương hướng chỉ đạo của Tỉnh về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ gây ra đã được nêu trong Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Lưu ý tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau đây:

Tiếp tục bám sát dân, nắm chắc từng địa bàn thôn, xã về số hộ bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ chính sách để có giải pháp cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị chia cắt do lũ; kiên quyết không để người dân nào bị đói, đứt bữa do thiếu lương thực; phân công lãnh đạo tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang đến tục thực hiện tốt công tác cứu trợ, cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai và khắc phúc hậu quả, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.

Đặc biệt là phải đảm bảo đủ cơ số thuốc, chỉ đạo tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là trong tình hình dịch tiêu chảy cấp đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở các tỉnh phía Bắc.

- Cùng với việc vận động nhân dân giúp đỡ lẫn nhau, khẩn trương chỉ đạo việc khôi phục, sửa chữa nhà ở, trường học, trạm xá; các công trình điện thuỷ lợi, giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng cấp bách để sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt việc phân phối tiền hàng cứu trợ, đảm bảo công khai, công bằng; không để tiêu cực, thất thoát. Giữ vững an ninh, trật tự và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu vùng bị thiên tai.

- Không được chủ quan, lơ là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống bão số 6 và diễn biến mưa lũ do ảnh hưởng của bão.

3. Về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh:

- Đồng ý với nội dung báo cáo của Tỉnh về các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007, định hướng kế hoạch năm 2008.

Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết, phát huy truyền thông cách mạng, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định đời sống nhân dân được nâng cao. Trong 10 tháng đầu năm 2007 và dự kiến cả năm 2007, kinh tế Quảng Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đều ở mức tăng khá, năm sau cao hơn năm trước, năm 2007 tăng đạt 14,35%; tổng sản phẩm trong tỉnh (giá cố định) thực hiện trên 6.445 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đạt 6.173 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2006; kim ngạch xuất khẩu đạt 171,2 triệu USD; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước chuyển biến tích cực: tạo việc làm cho trên 35.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 24%.

Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, là địa phương thường xuyên bị bão lũ, thiên tai.

- Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2007 và năm 2008 đã đề ra, tỉnh Quảng Nam cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

+ Bên cạch những thành tích đạt được, còn một số tồn tại cần có biện pháp quyết liệt để khắc phục: chất lượng tăng trưởng chưa cao, sản xuất công, nông nghiệp còn nhiều khó khăn, công nghiệp và dịch vụ phát triển chưa tưng xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao;

+ Chỉ đạo rà soát lại kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ; tìm giải pháp tích cực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo;

+ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với việc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, phải chú trọng, có chiến lược, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây của tỉnh; cùng với việc đầu tư giao thông đến các xã miền núi, cần đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất lương thực tại chỗ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số gần các cơ chế chính sách về rừng để xóa đói giảm nghèo, chống tái nghèo bền vững.

+ Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc hỗ trợ bổ sung lương thực: Đồng ý, ngoài số lượng gạo Trung ương đã hỗ trợ, tỉnh tính toán, rà soát cụ thể, với phương châm không được để dân bị đói. Việc phân phối phải đúng đối tượng, không bình quân, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, khó khăn cần được cứu trợ, chú trọng các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Về hỗ trợ bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ: Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tổng họp tình hình thiệt hại ở các địa phương (trong đó có tỉnh Quảng Nam), đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho các Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 11 năm 2007;

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cần chủ động bố trí sắp xếp trong phạm vi ngân sách được giao (từ khoản chi sự nghiệp kinh tế, đảm bảo xã hội và dự phòng ngân sách) để nhanh chóng khôi phục các công trình cơ sở hạ tầng cấp bách bị hư hại, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra và tổ chức cứu đói cho dân kịp thời.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết hỗ trợ giống cây trồng cho tỉnh để gieo cấy vụ Đông xuân năm 2007-2008; Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm làm việc cụ thể với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để giúp tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, phối hợp cùng các địa phương bám chắc tình hình thiệt hại, thiếu đói vùng bị lũ lụt, thiên tai, có biện pháp hỗ trợ, giải quyết chính sách theo quy định của Nhà nước để sớm ổn định đời sống nhân dân.

d) Về Dự án tổng quan sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai ven biển: Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

đ) Về công trình chỉnh trị sông Quảng Huế: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phổi hợp với tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tính toán kỹ, có giải pháp xử lý, bảo đảm phù hợp với quy luật sông để đầu tư an toàn, hiệu quả;

e) Về hỗ trợ bổ sung kinh phí thực hiện Dự án tu tạo khu phố Cổ Hội An: Đồng ý, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí kế hoạch năm 2008 hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

Về lâu dài: Khu phố Cổ Hội An là di sản thế giới, cần được bảo tồn và phát triển bền vững. Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan, trên cơ sở đó xây dựng Dự án tổng quan về bảo tồn, tôn tạo khu phố Cổ Hội An để đầu tư có căn cơ, lâu dài, bền vững (cần thiết một tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm giúp đỡ), đồng thời có cơ chế chính sách thích hợp để thực hiện Dự án theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm;

g) Về việc cho tỉnh tạm ứng 40 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư, xây dựng đường Azích- Lăng- A xan lên 8 xã biên giới Việt Lào: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành có liên quan và biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Hội chữ thập đỏ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Các Vụ: KTTH, NC, ĐP, KG, VX,
  Vụ IV, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (5), Huệ. 80

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu229/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2007
Ngày hiệu lực10/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 229/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công tác chỉ đạo đối phó khắc phục hậu quả lũ lụt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 229/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công tác chỉ đạo đối phó khắc phục hậu quả lũ lụt
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu229/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/11/2007
        Ngày hiệu lực10/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 229/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công tác chỉ đạo đối phó khắc phục hậu quả lũ lụt

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 229/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công tác chỉ đạo đối phó khắc phục hậu quả lũ lụt

              • 10/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực