Thông báo 230/TB-VPCP

Thông báo số 230/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 230/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp cổ phần hóa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 230/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CỔ PHẦN HOÁ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 11 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

1. Đồng ý thời điểm xách định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện việc cổ phần hoá và bán cổ phần lần đầu ra công chúng trong quý II năm 2008.

2. Giao Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam khẩn trương chuẩn bị các điều kiện hoạt động của Tập đoàn như: Điều lệ, quy chế tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự... để hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam đồng thời cùng với việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo đổi mơi & PTDN;
- VPCP: BTCN; các PCN: Phạm Viết Muôn,
Nguyễn Quốc Huy;
Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3). XH 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu230/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 230/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp cổ phần hóa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 230/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp cổ phần hóa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu230/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 230/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp cổ phần hóa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 230/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp cổ phần hóa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam

              • 12/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực