Thông báo 2325/TB-BNN-VP

Thông báo 2325/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa về tổ chức thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2325/TB-BNN-VP đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2325/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 09/5/2012, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế hợp tác (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Cục Chế biến thương mại NLTS và Nghề muối.

Sau khi nghe Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trình bày kế hoạch tổng kết Nghị quyết; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Tổng cục Thủy sản tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực thủy sản.

2. Tổng cục Lâm nghiệp tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Tổng cục Thủy lợi tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực thủy lợi.

4. Cục Chế biến thương mại NLTS và Nghề muối tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực diêm nghiệp.

5. Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn báo cáo đánh giá vai trò HTX nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

6. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

7. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam trong thời gian tới.

8. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo nhiệm vụ đôn đốc các đơn vị được phân công hoàn thành báo cáo tổng kết Nghị quyết đúng tiến độ; khảo sát nghiên cứu và xây dựng báo cáo tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các đơn vị được phân công hoàn thành báo cáo tổng kết và gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 25/5/2012.

Nhóm biên tập gồm các thành viên Ban chỉ đạo có tên sau: Ông Tăng Minh Lộc, Lê Quý Đăng, Vũ Trọng Bình, Đoàn Văn Soạn, Đinh Công Tiến, Nguyễn Văn Nghiêm có nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết chung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 02/6/2012.

Các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các đơn vị được phân công có nhiệm vụ đôn đốc, triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản; Cục chế biến Thương mại NLTS và Nghề muối.
- Viện Chính sách chiến lượng PTNNNT; Trưởng Cán bộ quản lý NN và PTNT I, II;
- Lưu: VT, KTHT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2325/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2325/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2012
Ngày hiệu lực18/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2325/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 2325/TB-BNN-VP đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2325/TB-BNN-VP đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2325/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành18/05/2012
        Ngày hiệu lực18/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 2325/TB-BNN-VP đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 2325/TB-BNN-VP đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

              • 18/05/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực