Thông báo 233/TB-VPCP

Thông báo 233/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về rà soát, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 233/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ về rà soát, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Văn phòng Chính Phủ báo cáo, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Về việc hướng dẫn sáp nhập 03 trung tam cấp huyện và triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc sáp nhập 03 trung tâm cấp huyện, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực xây dựng và ban hành các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về định hướng phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở đó, thống nhất với các cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị giải pháp sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động.

Đối với các trường cao đẳng (cao đẳng nghề), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp cho phép thí điểm việc trường cao đẳng được liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo liên thông các trình độ.

3. Về ban hành Khung trình độ quốc gia: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2015.

4. Về cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường nghề), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐQG, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu233/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 233/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 233/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu233/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 233/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 233/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp

             • 21/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực