Thông báo 2372/TB-BVHTTDL

Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về tiến độ thực hiện Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội ngày 10/10/2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2372/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤN ANH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY 10/10/2010

Ngày 05 tháng 7 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hoá cơ sở và Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Văn phòng Bộ kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ-Thường trực Ban Tổ chức báo cáo các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, các nhiệm vụ, kế hoạch cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, một số đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Văn phòng Bộ:

- Biểu dương Văn phòng Bộ đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ, Trưởng Ban Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo sự phân công;

- Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức phân công các Thứ trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của Bộ được giao tại Đề án;

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch làm việc của Ban Tổ chức, báo cáo Ban Tổ chức quyết định chuẩn bị nội dung tại phiên họp lần thứ nhất (dự kiến vào ngày 20 tháng 7 năm 2010);

- Dự thảo Thông báo số 2 đề nghị các Tiểu ban, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội khẩn trương thành lập Tiểu ban, Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai và xác định tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chủ động tiếp nhận và tham mưu để Trưởng Ban Tổ chức trả lời các đề nghị, kiến nghị của các Tiểu ban, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước từ nay đến hết năm 2010 nói chung và Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 10 tháng 10 năm 2010 nói riêng;

- Dự thảo văn bản của Bộ gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thoả thuận việc lắp đặt một số màn hình LED tại các trục đường chính của Thủ đô Hà Nội để phục vụ nhân dân theo dõi trực tiếp Mít tinh, diễu binh, diễu hành và phục vụ công tác điều hành diễu binh, diễu hành;

- Làm việc với các đơn vị liên quan kêu gọi xã hội hoá việc lắp đặt màn hình LED, xem xét đề xuất quyền lợi của nhà tài trợ, báo cáo Ban Tổ chức quyết định.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Tiếp tục hoàn thiện kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành, để Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho ý kiến, trình Trưởng Ban Tổ chức quyết định;

- Tiếp tục hoàn thiện kịch bản nghệ thuật 30 phút tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo hướng thể hiện không khí tưng bừng, phấn khởi của lễ hội, ngợi ca 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (không triển khai theo hướng sử thi), để Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho ý kiến, trình Trưởng Ban Tổ chức quyết định.

3) Cục Văn hoá cơ sở tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khai Dàn kèn đồng 1000 người, Dàn hợp xướng 1000 người và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát kỹ lưỡng các thành viên tham gia (lưu ý trang phục).

4) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẩn trương hoàn thiện thiết kế ma két tổng thể trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình và thiết kế ma két xe mô hình, báo cáo lãnh đạo Bộ.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ - Cơ quan thường trực của Đề án, tổng hợp kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 7 năm 2010. Ứng kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao.

6) Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam sớm hoàn thiện dự thảo phần thuyết minh về những thành tựu xây dựng và trưởng thành của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch gắn với quá trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 7 năm 2010.

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, đề nghị Bộ Tài chính quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2372/TB-BVHTTDL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2372/TB-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực09/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2372/TB-BVHTTDL

Lược đồ Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2372/TB-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tô Văn Động
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực09/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 2372/TB-BVHTTDL kết luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

              • 09/07/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực