Thông báo 238/TB-VPCP

Thông báo số 238/TB-VPCP về việc kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 238/TB-VPCP kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 238/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 13/2008/CT-TTg ngày 11/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước giai đoạn 2001 - 2007 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và toàn thể cán bộ, công chức thuộc các Vụ, Cục, đơn vị. Hội nghị đã mời đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Ngoại giao; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Bưu điện Trung ương và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ các Văn phòng Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; ý kiến phát biểu tham luận của các Vụ: Hành chính, Nội chính, Quan hệ quốc tế và Phòng Bảo vệ thuộc Cục Quản trị; ý kiến phát biểu của đại diện Bộ Công an về tình hình an ninh chính trị có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác khen thưởng về bảo vệ bí mật nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

I. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước giai đoạn 2001-2007, chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ cần tập trung thực hiện các mặt công tác sau:

1. Phải bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc, trong sử dụng các mạng viễn thông, sử dụng Internet, điện thoại phục vụ công việc... phải có quy định bảo mật về lĩnh vực này.

2. Nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ tiếp xúc với nước ngoài, trong trao đổi, hội họp, cung cấp thông tin với nước ngoài phải theo quy định. Khi đi nước ngoài tiếp xúc, mang tài liệu ra nước ngoài phải bảo quản chặt chẽ. Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức.

3. Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, thông tin bí mật không được đăng tải công khai. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 18/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Văn phòng Chính phủ phải có các quy chế, quy định cụ thể để thực hiện.

4. Có chế độ bảo quản tài liệu mật đảm bảo không mất mát, hư hỏng. Cần có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo quản tài liệu mật. Xây dựng đầy đủ các Quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Phải thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo theo quy định; kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để phát hiện những sơ hở thiếu sót cần khắc phục, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó có các đồng chí làm công tác Thư ký, Trợ lý của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin, tài liệu bí mật nhà nước.

6. Văn phòng Chính phủ cần tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn cao. Những vị trí trọng yếu, cơ mật, có nhiều thông tin bí mật nhà nước... cần phải bố trí cán bộ được đào tạo tốt, đã được thử thách rèn luyện để đảm nhận nhiệm vụ.

II. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, công chức các đơn vị vụ, cục, trực thuộc Văn phòng Chính phủ:

1. Cần tiếp tục quán triệt những quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tới từng cán bộ, công chức, viên chức với phương châm phòng ngừa là chính. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch thâm nhập nội bộ, thu thập bí mật nhà nước.

2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác ở các vị trí, bộ phận trọng yếu cơ mật, các vị trí có liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc; trong cung cấp tin, tài liệu bí mật nhà nước; trong chuẩn bị các Đề án công tác và bảo quản tài liệu mật, đảm bảo đủ phương tiện cất giữ tài liệu đảm bảo an ninh, an toàn, chống mất cắp, cháy, nổ. Bổ sung các quy chế, quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài liệu mật phục vụ công tác theo dõi, lưu trữ, bảo quản bí mật nhà nước. Có quy chế bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn trên các mạng thông tin của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

5. Hàng năm, phải tổ chức kiểm tra, để bổ sung, sửa đổi, giải mật đối với các danh mục bí mật cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

6. Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hành chính cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt những nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính về công tác bảo mật trong nội bộ cơ quan: công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Hành chính chủ trì, chịu trách nhiệm về tiếp nhận, xử lý, ban hành, lưu trữ các văn bản, tài liệu bí mật nhà nước.

7. Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ sớm xây dựng Đề án thành lập Phòng Thanh tra để có thêm nhân sự chuyên trách góp phần làm tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Các đơn vị có liên quan phải phối hợp tốt trong công tác thường xuyên và khi có yêu cầu để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới tại Văn phòng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các PCN,
- Trợ lý Thủ tướng và Thư ký các Phó TT, các Vụ, Cục, đơn vị, VP Đảng uỷ, Công đoàn;
- Lưu VT, TCCB (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu238/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 238/TB-VPCP kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 238/TB-VPCP kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu238/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 238/TB-VPCP kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 238/TB-VPCP kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ

             • 03/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực