Điều ước quốc tế 24/2016/TB-LPQT

Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Nội dung toàn văn Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được thực hiện bằng hình thức trao đổi công hàm tại Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

BỘ NGOẠI GIAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
-------

 

S: 173/NG-LS

 

 

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại squán Hợp chúng quốc Hoa K và nhm mục đích phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi, nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ và khuyến khích việc đi lại của công dân hai nước, thay mặt Chính phViệt Nam xin đề xuất thỏa thuận như sau:

Chính phủ Việt Nam cấp thị thực có thời hạn đến một (01) năm, nhiều lần, cho công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, hoặc làm việc với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ cấp thị thực đến một (01) năm, nhiều lần, cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hoa Kỳ với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, hoặc làm việc với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoặc phù hợp với loại thị thực “B-1” (đi lại mục đích công việc ngắn hạn) hoặc/và loại “B-2” (đi lại vì mục đích du lịch) hoặc loại thị thực kết hợp B1/B2” và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Hoa K theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ.

Thời gian tạm trú mỗi lần nhập cnh phụ thuộc vào mục đích nhập cảnh theo luật pháp và quy định hiện hành.

Công dân Hoa Kỳ và Việt Nam xin thị thực phải nộp các giấy tờ cần thiết và tuân thủ các thủ tục do nước cấp thị thực quy định. Ngoài ra, mi nước có thể rút ngắn thời hạn thị thực và số lần nhập cảnh đối với các trường hợp cụ thể theo luật pháp và quy định hiện hành.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày phía Hoa Kỳ nhận được thông báo của phía Việt Nam về việc phía Việt Nam đã hoàn tt các thủ tục nội luật để Thỏa thuận có hiệu lực. Phía Hoa Kỳ sẽ có công hàm xác nhận lại chính xác ngày nhận được công hàm của phía Việt Nam và thời điểm Thỏa thuận có hiệu lực.

Thỏa thuận này có thể được sửa đổi với sự đồng ý của hai bên thông qua trao đổi công hàm. Mỗi bên có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào và phải thông báo trước, ít nhất 90 ngày, bằng văn bn cho phía bên kia về ý định chấm dứt thỏa thuận thông qua đường ngoại giao.

Nếu đề xuất này được Chính phủ Hp chúng quốc Hoa K chp thuận, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đề xut rằng Công hàm này, cùng với công hàm khẳng định từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ, sẽ tạo thành tha thuận giữa hai Chính phủ.

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi đến Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Hà Nội

 

 

 

 

No. 0086/16

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam and would like to respond to the latter’s diplomatic note No. 173/NG-LS regarding the visa reciprocity arrangement between Vietnam and the United States.

The Embassy has received the latter’s diplomatic note No. 173/NG-LS dated January 22, 2016 with the following content:

“The Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam presents its compliments to the Embassy of the United States of America and in order to further develop the bilateral relationship between our countries on the basis of mutual understanding and benefits, and in order to enhance the relations in the fields of economic, culture, science and technology, and to encourage travels of citizens of both countries, on behalf of the Government of Vietnam, would like to propose the following arrangement:

The Government of Vietnam should issue visas valid up to one (01) year, with multiple entries to U.S. citizens entering Vietnam for tourism, workshops, conferences, personal business, or to work with agencies, organizations, businesses in Vietnam and who otherwise meet the requirements to enter Vietnam according to Vietnamese law. The Government of the United States should issue visas valid up to one (01) year, with multiple entries to Vietnamese citizens entering the United States for tourism, workshops, conferences, personal business, or to work with agencies, organizations, businesses in the United States or as appropriate with the visa categories “B-1” (short-term business travel) and/or a “B-2 (tourism) visa or a combination of both categories “B1/B-2” and who otherwise meet the requirements to enter the United States according to U.S. law.

The duration of stay of each entry shall depend on the purpose of travel in accordance with applicable laws and regulations.

U.S. and Vietnamese citizen visa applicants should be required to submit the required documentation and follow required procedures as set forth by the visa-granting country. Further, each country may limit the visa validity and entry times for individual applicants in accordance with applicable laws and regulations.

This arrangement is intended to commence 30 days from the date the United States has received the diplomatic note of Viet Nam notifying that Viet Nam had completed the internal procedures required for this arrangement to become operative. The United States shall have a diplomatic note notifying the date of receipt of the diplomatic note of Viet Nam and specific date that the arrangement becomes operative.

This arrangement may be modified at any time upon mutual consent via an exchange of diplomatic notes. Each participant may discontinue this arrangement anytime and should notify the other participant in writing of the intention to discontinue the arrangement through diplomatic channel at least 90 days in advance.

If this proposal is acceptable to the Government of the United States of America, the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam proposes that this note, together with the note from the Embassy of the United States to that effect, constitute an arrangement between the two governments.

The Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.”

The Embassy agrees with the proposed arrangement by the Government of Vietnam as outlined above and understands that through diplomatic notes No. 0086/16 from the Embassy together with the No. 173/NG-LS shall constitute an arrangement between the two governments.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam the assurances of its highest consideration.

 

Embassy of the United States of America

Hanoi, January 29, 2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2016/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu24/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực29/05/2016
Ngày công báo24/05/2016
Số công báoTừ số 349 đến số 350
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2016/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu24/2016/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
        Người ký***
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực29/05/2016
        Ngày công báo24/05/2016
        Số công báoTừ số 349 đến số 350
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận cấp thị thực giữa Việt Nam Hoa Kỳ

             • 06/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực