Thông báo 240/TB-VPCP

Thông báo 240/TB-VPCP về Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng cho giáo viên, học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 240/TB-VPCP Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 240/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ "CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH GIÁ RẺ KẾT NỐI BĂNG THÔNG RỘNG CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH"

Ngày 13 tháng 7 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng cho giáo viên, học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách (sau đây gọi tắt là Chương trình máy tính giá rẻ). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cùng đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Máy tính CMS thuộc Tập đoàn CMC và Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về Chương trình máy tính giá rẻ, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Đánh giá cao cố gắng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đề xuất và xây dựng Chương trình máy tính giá rẻ. Cơ bản thống nhất với nội dung của Chương trình. Chương trình này sẽ giúp các giáo viên, học sinh, sinh viên có máy tính phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đồng thời nâng cao số hộ gia đình có máy tính, kích thích phát triển thị trường công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; nâng cao giá trị thương hiệu máy tính của Việt Nam, uy tín của doanh nghiệp trong nước.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo cục và Đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Chương trình máy tính giá rẻ, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2011. Trong quá trình xây dựng Chương trình này, nếu cần thiết có thể thuê tư vấn để đảm bảo chất lượng và tính khả thi trong triển khai thực hiện, đồng thời cần lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

- Về quy mô Chương trình: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, nhu cầu sử dụng máy tính cũng như khả năng chi trả của giáo viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác, từ đó xác định quy mô của Chương trình và lộ trình triển khai thực hiện. Phấn đấu đến năm 2015, Chương trình này sẽ cung cấp máy tính giá rẻ tới 100% số giáo viên trong cả nước.

- Chương trình máy tính giá rẻ có thể triển khai nhiều giai đoạn. Trước mắt tập trung vào đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên. Ở giai đoạn tiếp theo, có thể mở rộng dần ra các đối tượng là công chức, viên chức, các hộ gia đình.

- Về cấu hình máy tính: Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng chi tiết cấu hình cũng như giá thành máy tính, đảm bảo máy tính có cấu hình đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đồng thời có giá phù hợp với khả năng chi trả. Ưu tiên sử dụng hệ điều hành và phần mềm ứng dụng là cá sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, qua đó góp phần giảm giá thành và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu và phát triển phần mềm mã nguồn mở.

- Về tổ chức thực hiện: cần nghiên cứu cách thức triển khai sản xuất và cung cấp máy tính, trong đó lựa chọn doanh nghiệp sản xuất theo phương thức đấu thầu trong nước, ưu tiên doanh nghiệp Việt Nam, xem xét áp dụng phương thức hợp tác công tư. Cần xem xét lựa chọn và phân vùng khu vực để giao cho từng đơn vị thực hiện; có thể tổ chức thực hiện thí điểm để từ đó nhân rộng ra cả nước.

- Về nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chương trình: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính và ngân sách cho Chương trình cũng như chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các nguồn vốn khác.

3. Chính phủ khuyến khích và sẽ có chính sách hỗ trợ thích hợp đối với các tập đoàn, các doạnh nghiệp công nghệ thông tin chủ động nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin giá rẻ phục vụ cộng đồng và xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- BCĐ QG về CNTT, quỹ DVVT công ích VN;
- Các doanh nghiệp, tổ chức: VNPT, Viettel, Vishipel, EVNTelecom, CMS; Hiệp hội DN điện tử VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, ĐMDN,
TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03), HMT 65

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu240/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2011
Ngày hiệu lực04/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 240/TB-VPCP Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 240/TB-VPCP Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu240/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành04/10/2011
        Ngày hiệu lực04/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 240/TB-VPCP Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 240/TB-VPCP Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng thông rộng

              • 04/10/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/10/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực