Thông báo 245/TB-VPCP

Thông báo số 245/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập tiểu Ban xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 245/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập tiểu Ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 kế hoạch 5 năm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 245/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN XÂY DỰNG "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ 2011-2020 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011-2015"

Ngày 15 tháng 11 năm 2007, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải đã nghe báo cáo về việc thành lập Tiểu ban xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015". Cùng dự họp với Thủ tướng và các Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Ban Cán sự Đảng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch 58 năm 2011-2015" để trình Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đồng ý những nội dung nêu trên trong Đề án thành lập Tiểu ban xây dựng Chiến lược do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Giao Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Đề án và thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Về thành phần Tiểu ban, cần bổ sung thêm lãnh đạo của một số tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc (Điện Biên), miền Trung (Nghệ An), Tây Nguyên (Đăc Lắk), đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng).

3. Đồng ý thành lập Tổ Biên tập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm Tổ trưởng; Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh làm Tổ phó.

Giúp việc cho Tổ Biên tập có 2 nhóm công tác:

- Nhóm xây dựng chiến lược 10 năm do Chủ tịch Viện Khoa học và xã hội Đỗ Hoài Nam làm Trưởng nhóm;

- Nhóm xây dựng kế hoạch 5 năm do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh làm Trưởng nhóm.

Thành viên các nhóm cần bổ sung thêm một số Thứ trưởng, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Hiệu trưởng một số trường Đại học lớn, Viện nghiên cứu, Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của một số Tập đoàn kinh tế lớn.

4. Đồng ý thành lập các Tổ nghiên cứu chuyên đề: Mỗi Bộ và thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 01 tổ nghiên cứu chuyên đề chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời, chịu sự chỉ đạo phân công của Tổ Biên tập theo cơ chế hoạt động thống nhất. Thành phần các Tổ nghiên cứu chuyên đề do Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ,
các Vụ: TH, CN, NN, VX, KG, NC, ĐP,
QHQT, CCHC, ĐMDN, Vụ III;
- Lưu: VT, KTTH (3). Nguyện (3) 40.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu245/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2007
Ngày hiệu lực20/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 245/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập tiểu Ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 kế hoạch 5 năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 245/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập tiểu Ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 kế hoạch 5 năm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu245/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành20/11/2007
        Ngày hiệu lực20/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 245/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập tiểu Ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 kế hoạch 5 năm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 245/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập tiểu Ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 kế hoạch 5 năm

              • 20/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực