Thông báo 247/QLCL-VP

Thông báo 247/QLCL-VP năm 2015 về chấn chỉnh công tác báo cáo, trao đổi thông tin do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 247/QLCL-VP 2015 chấn chỉnh công tác báo cáo trao đổi thông tin


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QLCL-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/V CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC BÁO CÁO, TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Trong thời gian qua việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị trong hệ thống Cục đã có nhiều cố gắng, tiến bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Cục. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc báo cáo không kịp thời, không đúng thời gian quy định, nội dung chưa đầy đủ, thiếu chính xác, chưa phản ánh được bản chất vấn đề; sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu thống nhất; phương thức gửi và nhận báo cáo còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính. Đặc biệt, một số nội dung, sự vụ đột xuất phát sinh của cơ quan, đơn vị chưa được thông tin báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, giải quyết vấn đề cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của từng đơn vị và của cả hệ thống Cục.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; kỷ cương không nghiêm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ.

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường trao đổi thông tin đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Cục trong tình hình mới, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục:

1. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về tính đầy đủ, chính xác trong báo cáo; phản ánh được những vấn đề còn tồn tại yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu các vướng mắc phát sinh (nếu có) và kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết.

2. Củng cố hệ thống thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình, công việc chủ yếu diễn ra liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổng hợp và báo cáo ngay Lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực hoặc Cục trưởng (gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại) để được chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,... sau đó gửi báo cáo chính thức bằng văn bản về Cục.

3. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, các phòng thuộc Cục đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành.

4. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo, phát hành văn bản. Đối với những đơn vị đã xây dựng website, khẩn trương nâng cấp, cải thiện tốc độ truy cập; phải thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin chỉ đạo, điều hành của Bộ, Cục; công khai các quy định về trình tự thủ tục hành chính, các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác và thực hiện.

5. Coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin nội bộ là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác, bình xét khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

6. Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm:

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, các phòng thuộc Cục. Nêu cụ thể những đơn vị làm tốt và những đơn vị thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin báo cáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không bảo đảm nội dung, chất lượng theo yêu cầu của Cục trưởng.

- Đề xuất với Cục trưởng giải pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục (để t/hiện);
- Các phòng thuộc Cục (để t/hiện);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/QLCL-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu247/QLCL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2015
Ngày hiệu lực27/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/QLCL-VP

Lược đồ Thông báo 247/QLCL-VP 2015 chấn chỉnh công tác báo cáo trao đổi thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 247/QLCL-VP 2015 chấn chỉnh công tác báo cáo trao đổi thông tin
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu247/QLCL-VP
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành27/01/2015
        Ngày hiệu lực27/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 247/QLCL-VP 2015 chấn chỉnh công tác báo cáo trao đổi thông tin

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 247/QLCL-VP 2015 chấn chỉnh công tác báo cáo trao đổi thông tin

              • 27/01/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/01/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực