Thông báo 248/TB-VPCP

Thông báo 248/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị về đào tạo và bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 248/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 248/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ VỀ ĐÀO TẠO VÀ BẢO ĐẢM NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 18 tháng 8 năm 2010, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị về đào tạo và bảo đảm nhân lực đáp ứng nhu cầu Khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ và các đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh gồm: các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, cùng với đại diện lãnh đạo một số trường đại học, cao đẳng trung cấp, dạy nghề gồm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Điện lực, Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng nghề Việt - Hàn Nghệ An, Cao đẳng nghề Việt - Đức Nghệ An, Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp, Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, Cao đẳng LILAMA I Ninh Bình, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Dung Quất, Cao đẳng Dầu khí Vũng Tàu, Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh, cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Phạm Dương, Trung cấp nghề Việt Nhật; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp đang triển khai thực hiện dự án tại Khu kinh tế Vũng áng; các Sở, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời chứng kiến lễ ký kết 14 hợp đồng và biên bản ghi nhớ về công tác đào tạo nhân lực giữa một số Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư Khu kinh tế Vũng áng và nghe tuyên bố chung của hội nghị, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích quy hoạch là 22.781 ha. Đây là một Khu kinh tế có địa thế thuận lợi nằm trên trục đường giao thông Bắc - Nam; hành lang kinh tế Đông - Tây; là khu kinh tế đa nhành, đa lĩnh vực. Đến nay, đã có 93 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, trong đó có một số dự án lớn, trọng điểm quốc gia như: Nhà máy liên hợp gang thép Nhà máy nhiệt điện Vũng áng I, Vũng áng II, các khu đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại.... Nhu cầu nhân lực đáp ứng cho Khu kinh tế Vũng áng trong những năm tới là rất lớn dự kiến khoảng 35.000 lao động với nhiều trình độ nghề nghiệp. Việc thu hút, đào tạo nhân lực cho khu vực này cần được sự quan tâm, hỗ trợ thích đáng của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và Chính phủ. Chương trình đào tạo nhân lực phục vụ Khu kinh tế Vũng áng là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2010 - 2015.

2. Thành lập 02 Tổ công tác chuyên đề như sau:

- Tổ Đào tạo nhân lực gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,Văn phòng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, do lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Tổ trưởng.

- Tổ Quy hoạch đô thị và xây dựng nhà ở cho công nhân gồm đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, do lãnh đạo Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng.

Hai Tổ công tác chuyên đề nêu trên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, triển khai các hoạt động và làm việc theo chế độ sau đây:

- Tổ chức cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về nhu cầu nhân lực, kế hoạch tuyển dụng, các chế độ, chính sách đối với người lao động để tuyển dụng và đặt hàng đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng áng, bảo đảm tất cả sinh viên người Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đang học ở các cơ sở đào tạo trong cả nước tiếp cận thông tin trên của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng áng. Đến hết tháng 12 năm 2010, tất cả các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng áng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về nhu cầu nhân lực, kế hoạch tuyển dụng, các chế độ, chính sách đối với người lao động để tuyển dụng, đặt hàng đào tạo.

- Xây dựng quy hoạch các khu nhà ở kèm các tiện ích xã hội như giao thông, y tế, thương mại, giáo dục, văn hóa để đảm bảo đủ chỗ ở cho lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng áng. Triển khai việc xây dựng nhà ở và hạ tầng kỹ thuật, xã hội kịp thời với sự tham gia của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ chính sách của Chính phủ.

- Duy trì chế độ giao ban tổ thường xuyên với tỉnh Hà Tĩnh: mỗi tháng 1 lần trong năm 2010 và sơ kết hoạt động trước ngày 15 tháng 12 năm 2010; mỗi quý 1 lần trong năm 2011.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức rà soát, thống nhất danh mục các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần được nâng cấp và đầu tư để làm căn cứ kịp đưa vào kế hoạch hàng năm.

4. Các trường đại học có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện việc đào tạo nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng áng và Tỉnh Hà Tĩnh, theo hướng dành ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực của Khu kinh tế Vũng áng; ưu tiên tuyển sinh con em người Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận để đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế này, gắn với việc cam kết của tỉnh và các doanh nghiệp về điều kiện ở và làm việc.

5. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan quy hoạch xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân, phấn đấu đến năm 2012 có ít nhất 6.000 chỗ ở cho cán bộ, công nhân; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp để xây dụng nhà ở; thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo công tác bảo đảm nhân lực cho khu kinh tế này; nghiên cứu bổ sung chức năng cho Trung tâm xúc tiến đầu tư của Khu kinh tế Vũng áng, xây dựng quy hoạch về giao thông, trường học, y tế và các cơ sở hạ tầng xã hội khác và có trách nhiệm vận động xây dựng các quỹ nhà ở, quỹ hỗ trợ đào tạo phục vụ cho Khu kinh tế Vũng áng.

6. Đồng ý cho phép vận dụng tối đa các chính sách đã có về đào tạo nhân lực và xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp để áp dụng trong công tác đào tạo nhân lực và xây dựng nhà ở cho công nhân ở Khu kinh tế Vũng áng.

Giao các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, theo thẩm quyền, chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp về đào tạo nhân lực trình độ cao, đào tạo nghề, xây dựng nhà ở cho người lao động... thực hiện thí điểm cho Khu kinh tế Vũng áng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét việc nâng cấp một số trường của Tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trường Đại học Hà Tĩnh phát triển đáp ứng yêu cầu.

- Từ năm 2011, tăng kinh phí bố trí cho tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" và các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề cấp huyện trong Tỉnh.

Trên cơ sở đề án về xây dựng các cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng áng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và định hướng, kế hoạch của tỉnh về phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xem xét để thống nhất kế hoạch, phương án hỗ trợ kinh phí năm 2011 và hàng năm, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo cho Trường.

Trong quá trình xây dựng chương trình, kế hạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và những năm tiếp theo, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần lưu ý các dự án, chương trình bảo đảm nhân lực và xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp cho Khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu248/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2010
Ngày hiệu lực16/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 248/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 248/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu248/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành16/09/2010
        Ngày hiệu lực16/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 248/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 248/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             • 16/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực