Thông báo 249/TB-VPCP

Thông báo 249/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 249/TB-VPCP 2014 phiên họp ứng dụng công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 26 tháng 6 năm 2014 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là Ủy ban) đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên thường trực, các Ủy viên và một số chuyên gia.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Đảng và Nhà nước đã có chủ trương phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm và ban hành nhiều chương trình, chiến lược, đề án, dự án về phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin như Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”, trong đó tập trung phát triển 4 trụ cột của công nghệ thông tin là: nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp công nghệ thông tin (gồm cả phần cứng và phần mềm) và ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và quản lý nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều nơi còn chậm, chưa đạt được kết quả cao.

2. Các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, coi đây là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trực tiếp chỉ đạo việc tin học hóa xử lý hồ sơ công việc, xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

3. Kiên quyết đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan nhiều tới doanh nghiệp, người dân như y tế, giáo dục, xây dựng, thuế... cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng ý các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tạo ra thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với những lĩnh vực, dự án cần đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tập trung đầu tư dứt điểm.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2014.

4. Cần tập trung chỉ đạo sớm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ.

Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo đưa nội dung này vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên UBQG về ứng dụng CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, TCCV, NC, TKBT, TH, TTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu249/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 249/TB-VPCP 2014 phiên họp ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 249/TB-VPCP 2014 phiên họp ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu249/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 249/TB-VPCP 2014 phiên họp ứng dụng công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 249/TB-VPCP 2014 phiên họp ứng dụng công nghệ thông tin

              • 01/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực