Thông báo 249/TB-VPCP

Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 249/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 249/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Thời gian gần đây, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có nhiều đơn gửi Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phản ánh một số đài phát thanh, truyền hình khi sử dụng tác phẩm âm nhạc đã không tôn trọng trả tiền nhuận bút cho tác giả theo quy định. Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến phản ánh Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đặt ra mức tiền nhuận bút và cách thu tiền không hợp lý, làm ảnh hưởng đến việc phổ biến các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của công chúng.

Để xem xét, giải quyết vấn đề này và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, ngày 03 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là coi trọng và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đồng thời tôn trọng quyền hưởng thụ âm nhạc của công chúng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc phổ biến rộng rãi các tác phẩm âm nhạc và tên tuổi của các nhạc sỹ Việt Nam ở trong nước và ra nước ngoài.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan:

a) Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao làm cơ sở cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và người sử dụng tác phẩm thỏa thuận khi có sử dụng tác phẩm trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng, hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với lợi ích công cộng trong việc phổ biến các tác phẩm góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân;

b) Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính, cơ chế thực hiện việc mua bản quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước có nhiệm vụ phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, trương soạn thảo trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng quy định rõ cơ chế bảo hộ, nhất là tiền nhuận bút, thù lao trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sỹ Việt Nam làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam rà soát Điều lệ, hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để bảo đảm Trung tâm hoạt động công khai, có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam;
-Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu249/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2009
Ngày hiệu lực13/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 249/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 249/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu249/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành13/08/2009
        Ngày hiệu lực13/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 249/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 249/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ họp đánh giá thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

              • 13/08/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực