Thông báo 250/TB-STNMT

Thông báo 250/TB-STNMT về rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết việc thực hiện theo cơ chế "một cửa" do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 250/TB-STNMT rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết cơ chế một cửa


UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/TB-STNMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC RÀ SOÁT HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CỦA MỘT SỐ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ " MỘT CỬA"

Kính gửi : Trưởng các đơn vị thuộc sở.

Ngày 17 tháng 02 năm 2009, Giám đốc Sở làm việc với Trưởng các đơn vị: Quản lý Đất đai, Chính sách đất đai, Tài nguyên Khoáng sản, Tài nguyên nước, Văn phòng Sở và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”.

Kết luận hội nghị, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các đơn vị, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ tục hồ sơ:

- Đối với thủ tục xin khai thác khoáng sản, phòng Tài nguyên khoáng sản hoàn chỉnh trình tự thủ tục giải quyết hồ so kèm hệ thống mẫu làm cơ sở cho bộ phận “một cửa” giải quyết hồ sơ.

- Đối với thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, thay đổi điều chỉnh nội dung các giấy phép: thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất, phòng Tài nguyên nước hòan chỉnh trình tự giải quyết hồ sơ chuyển Văn phòng Sở có cơ sở giải quyết thực hiện

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến như: đường giao thông, đê điều, thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước, đường điện, phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất phối hợp với chủ đầu tư xác định, cắm mốc tại thực địa, trích lục bản đồ địa chính, tổng hợp diện tích đất đề nghị thu hồi.

2. Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo trình tự đã được Giám đốc Sở duyệt các hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước theo quy định

3. Thời gian giải quyết công việc:

- Đối với các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 10 ngày làm việc (rút ngắn từ 10-25 ngày so vói quy định)

- Đối với các hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản:

+ Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:27 ngày làm việc (rút ngắn 40 ngày so với quy định);

+ Tiếp tục quyền khai thác khoáng sản: 17 ngày làm việc (rút ngắn 20 ngày so với quy định);

+ Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất: 30 ngày làm việc (rút ngắn 07 ngày làm việc so với quy định);

+ Các thủ tục cấp phép, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản, gia hạn thăm dò: 22 ngày làm việc (rút ngắn 15 ngày so với quy định).

4. Các thủ tục hành chính khác tiếp tục thực hiện theo Đề án cải cách thủ tục hành chính đã được rà soát bổ sung ban hành năm 2007.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Xinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/TB-STNMT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu250/TB-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2009
Ngày hiệu lực20/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/TB-STNMT

Lược đồ Thông báo 250/TB-STNMT rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết cơ chế một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 250/TB-STNMT rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết cơ chế một cửa
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu250/TB-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVũ Đình Xinh
        Ngày ban hành20/02/2009
        Ngày hiệu lực20/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 250/TB-STNMT rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết cơ chế một cửa

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 250/TB-STNMT rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết cơ chế một cửa

              • 20/02/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực