Thông báo 250/TB-VPCP

Thông báo 250/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết công tác 06 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 250/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 48-CT/TW 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, ỦY VIÊN - BỘ CHÍNH TRỊ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW; CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, y viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, y viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thlà thành viên Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, y viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP báo cáo tóm tắt nội dung Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm, ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ở trong nước, những thuận lợi và khó khăn đan xen nhau đã tác động trực tiếp đến tình hình tội phạm và công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Số vụ phạm tội tuy giảm nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại tại hầu hết các địa phương, nhiều vụ các băng nhóm sử dụng súng, hung khí đâm chém, thanh toán nhau gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Tội phạm giết người tăng, xảy ra nhiều vụ giết người liên quan trực tiếp đến suy thoái đạo đức gia đình và xã hội. Tội phạm chiếm đoạt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng vẫn phức tạp, gây thiệt hại tài sản đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản. Tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại, kinh doanh đa cấp, chuyển giá, trốn thuế có quy mô lớn và diễn biến phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, tội phạm về ma túy manh động và liều lĩnh hơn. Trong lĩnh vực môi trường, những vi phạm về xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên trái phép đang là vấn đề nhức nhối, đáng báo động, đặt ra yêu cầu toàn xã hội phải vào cuộc đấu tranh quyết liệt đối với vấn nạn này.

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác; các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật là:

Đã tham mưu với Trung ương Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách quan trọng chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Kết luận s05 của Ban Bí thư, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm và các chương trình về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ly ngày 30/7 hàng năm là ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người.

Những giải pháp phòng ngừa tội phạm đã được quan tâm tập trung chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng; gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và địa phương. Đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Thông qua tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị về an ninh, trật tự giúp các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá hàng ngàn băng, nhóm nguy him, đặc biệt nguy him; tập trung khám phá và đưa ra truy tố nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu lớn được dư luận đồng tình. Các lực lượng Công an, Quân đội, Hải quan đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp. Phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán người quy mô lớn, giải cứu hàng nghìn nạn nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp tốt, nâng cao hơn chất lượng điều tra, xử lý tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 78,47%.

Đặc biệt các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước. Những kết quả đó đã góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Cấp ủy, chính quyền một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm, chưa thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, còn có dấu hiệu bao che tội phạm, nhiều vụ việc vi phạm diễn ra trong thời gian dài ở một sđịa phương nhưng chỉ được xử lý khi các cơ quan báo chí phản ánh hoặc do các đơn vị ở Trung ương phát hiện, triệt phá.

Đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, kể cả lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm có dấu hiệu suy thoái, tiêu cực. Năng lực, trình độ một bộ phận cán bộ yếu, nhất là trong công tác nắm, dự báo tình hình, chưa chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các phương án, giải pháp phòng, chống tội phạm.

Công tác phòng ngừa tội phạm chưa thực sự hiệu quả, đấu tranh, trấn áp tội phạm chưa đủ mạnh, vẫn còn để xảy ra một số trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu xử lý trong một số vụ án, nhất là án tham nhũng nên đã kéo dài thời gian điều tra, truy tố, xét xử, vi phạm pháp luật tố tụng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm còn nóng vội dẫn đến sai sót, bất cập, gây khó khăn trong triển khai thực hiện.

Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, thiếu sót để có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Tình hình tội phạm trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đchủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành, địa phương cn nhận thức sâu sc: Công tác phòng, chng tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; nâng cao hiệu quả quản lý, điu hành của chính quyn, huy động cho được sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận số 05 của Ban Bí thư, Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm và Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ, cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện tại đơn vị, địa phương.

Thực hiện nghiêm Quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm và kết luận số 05 của Ban Bí thư về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tội phạm. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đxảy ra tham nhũng, tiêu cực. Nơi nào để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự kéo dài thì người đứng đầu, người phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm.

Hai là, các bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện các đề án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình phòng, chống mua bán người cần tập trung nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt trong năm 2016. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành Chương trình của Chính phủ để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 trong Quý IV/2016 gắn với hoàn thiện thể chế. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, học sinh, sinh viên... Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trong tình hình mới. Giải quyết các tranh chấp từ cơ sở, ngăn chặn không đnảy sinh tội phạm, diễn biến phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt trong nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bốn là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ” cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không đxảy ra oan sai; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ án tham nhũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân quan tâm. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện.

Năm là, các bộ, ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật mới liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự, kết hp chặt chẽ giữa cải cách tư pháp với cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các dự án Luật phòng chống tội phạm có tổ chức, Luật truy nã tội phạm, Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung, Luật bảo vệ nhân chứng, Luật phòng, chống tham nhũng.

Sáu là, Bộ Công an và các cơ quan chuyên trách tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình đxác định rõ, chỉ đạo đột phá trong phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng ni lên trong thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước như: Tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm mua bán người, tội phạm giết người, đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo, tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm v.v... để điều tra, truy tố và đề xuất các giải pháp cần chỉ đạo thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bảy là, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm với các nước và các tổ chức quốc tế, ưu tiên hợp tác với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khối ASEAN, các nước có quan hệ truyền thống, các nước lớn và các nước phát triển, các nước có nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập. Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu xây dựng, đàm phán, ký kết hoặc phê chuẩn các điều ước quốc tế liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Trước mắt, nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký Công ước phòng, chống tội phạm giữa các nước ASEAN.

Sau Hội nghị này, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Thường tr
c Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên BCĐ 138/CP;
- Thành ủy, UBND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,

đ/c Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, VI, TH;
- Lưu: VT, NC. NQH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu250/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2016
Ngày hiệu lực24/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 250/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 48-CT/TW 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 250/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 48-CT/TW 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu250/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/08/2016
        Ngày hiệu lực24/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 250/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 48-CT/TW 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 250/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 48-CT/TW 2016

           • 24/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực