Thông báo 254/TB-BGDĐT

Thông báo số 254/TB-BGDĐT về việc lấy ý kiến góp ý về chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 254/TB-BGDĐT lấy ý kiến góp ý chương trình giáo dục sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 254/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG QUA DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC EDUNET

Kính gửi:

- Liên hiệp các Hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam,
- Các sở giáo dục và đào tạo,
- Các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các khoa khoa sư phạm

 

Thực hiện chủ trương trưng cầu ý kiến rộng rãi đối với mọi tổ chức, cá nhân về chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông, Bộ Giáo dục và đào tạo trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, các em học sinh tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cho chương trình và sách giáo khoa tại diễn đàn “Trao đổi, góp ý về chương trình và sách giáo khoa” trên diễn đàn mạng giáo dục EduNet tại địa chỉ website http://diendan.edu.net.vn

Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức tổng kết và có phần thưởng để động viên, khích lệ cho những ý kiến góp ý xác đáng, có giá trị.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì tổ chức và hướng dẫn triển khai diễn đàn. Nhà xuất bản Giáo dục, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các nhóm tác giả có trách nhiệm tiếp thu, trao đổi, phản hồi các ý kiến đóng góp công khai trên diễn đàn.

Nhận được Thông báo này qua e-mail, Bộ GD và ĐT yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm tổ chức tuyên truyền rộng rãi để mọi cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia vào diễn đàn nói trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ, NXBGD, Viện KHGDVN (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý RỘNG RÃI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG TRÊN DIỄN đÀN GIÁO DỤC EDUNET
(Ban hành kèm theo Thông báo số 254/TB-BGDĐT ngày 7 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi về Chương trình và sách giáo khoa phổ thông và phân công cho Cục Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) và các Vụ bậc học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Bộ Giáo dục và đào tạo đã mở chuyên đề và hướng dẫn góp ý trên diễn đàn mạng giáo dục tại địa chỉ http://diendan.edu.net.vn

1. Về chương trình giáo dục phổ thông

Hiện nay Bộ Giáo dục và đào tạo đang cập nhật và sẽ công bố trên mạng giáo dục.

2. Về sách giáo khoa phổ thông

2.1. Diễn đàn được cấu trúc theo các môn học và có các mẫu hướng dẫn góp ý cụ thể như sau:

a) Tên và e-mail của người góp ý (để tiện liên hệ):

b) Tên sách:

c) Loại sách: sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập do NXBGD ấn hành.

d) Tên tác giả chủ biên:

e) Năm xuất bản (chỉ nên góp ý sách giáo khoa vừa in năm gần nhất).

h) Mẫu ghi góp ý:

Tại trang, dòng... đã in là

Đề nghị chỉnh sửa lại là/ Nêu lí do cần phải chỉnh sửa

 

 

 

2.2. Hướng dẫn “bắt lỗi” thường gặp

a) Lỗi về nội dung kiến thức;

b) Lỗi về chính tả, dấu câu …;

c) Lỗi về kênh hình (vẽ không đúng, vẽ khó hiểu, kí hiệu không chuẩn xác…);

d) Cách diễn đạt, văn phạm khó hiểu, không chuẩn xác.

e) Lỗi trích dẫn không chuẩn xác, thiếu nguồn trích dẫn.

f) Lỗi dịch thuật ngữ không chuẩn xác.

g) Lỗi thông tin vênh nhau giữa các sách giáo khoa do NXBGD ấn hành.

2.3. Mục “Kiến nghị sửa chữa”

Người góp ý đề xuất phương hướng chỉnh sửa hoặc cách sửa cụ thể.

Người góp ý có thể đề nghị viết lại cả phần, bài, đoạn, bài thí nghiệm ...

Người góp ý có thể viết lại toàn bộ hay một phần chương trình một môn học, chương sách, một bài hoặc đoạn sách để Bộ GD&ĐT xem xét sử dụng.

2.4. Mục “Phản hồi”

a) NXBGD chủ trì, phối hợp cùng Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp ý kiến theo các môn học trên diễn đàn và báo cáo Tổng biên tập, sau đó báo cáo lãnh đạo Vụ bậc học và lãnh đạo Bộ.

b) NXBGD có trách nhiệm thông báo lại cho các tác giả, nhận ý kiến trao đổi, phản hồi từ các tác giả để đưa lên diễn đàn. Thời hạn trả lời muộn nhất là 20 ngày, những trường hợp đặc biệt cần có thêm thời gian phải được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ.

c) Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa người góp ý và nhóm tác giả về các vấn đề được nêu, các Vụ bậc học báo cáo và tham mưu hướng giải quyết với lãnh đạo Bộ.

d) NXBGD tập hợp e-mail của các tác giả để tiện liên hệ.

e) Người góp ý cũng có thể gửi e-mail đến hộp thư: [email protected]

Hộp thư này sẽ do NXBGD và Cục CNTT quản lý sử dụng.

f) Hằng năm, NXBGD báo cáo trình lãnh đạo Bộ quyết định kết quả tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để kịp tái bản sách giáo khoa cho năm học sau.

g) Hoan nghênh các báo, đài cùng tham gia vào diễn đàn.

3. Hội thảo trực tuyến online

Khi cần, Cục CNTT có thể chủ trì, phối hợp với NXBGD, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổ chức cuộc hội thảo online giữa các bên góp ý, các đơn vị thuộc Bộ và nhóm tác giả. địa chỉ hội thảo trực tuyến tại http://hop.edu.net.vn/sgk

Bộ Giáo dục và đào tạo trân trọng cảm ơn sự tham gia của các tổ chức và cá nhân tham gia góp ý cho chương trình và sách giáo khoa.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu254/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực07/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 254/TB-BGDĐT lấy ý kiến góp ý chương trình giáo dục sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 254/TB-BGDĐT lấy ý kiến góp ý chương trình giáo dục sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu254/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực07/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 254/TB-BGDĐT lấy ý kiến góp ý chương trình giáo dục sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 254/TB-BGDĐT lấy ý kiến góp ý chương trình giáo dục sách giáo khoa phổ thông qua diễn đàn mạng giáo dục Edunet

              • 07/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực