Thông báo 255/TB-VPCP

Thông báo 255/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 255/TB-VPCP 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Hội khỏe Phù Đổng Đại hội Thể dục thể thao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC, THỂ THAO TOÀN QUỐC

Ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) toàn quốc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

Tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, nâng cao thành tích thi đấu thể thao. Trong 30 năm qua, với 08 kỳ HKPĐ và 07 kỳ Đại hội TDTT, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong cả nước đã nỗ lực tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao này đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) đã bộc lộ không ít bất cập về đối tượng tham gia, quy mô, thời gian tổ chức, chưa phân định rõ thể dục, thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao trong tập luyện và thi đấu. Vì vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động này trong thời gian tới cho phù hợp.

1. Đối với Hội khỏe Phù Đổng.

a) Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại các văn bản số 1988/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 3 năm 2014 và 5525/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ), trong đó lưu ý hoàn thiện phương án tổ chức theo hướng sau:

- Về số môn thi đấu: Cân nhắc việc có một số nội dung thi đặc trưng theo vùng, miền nhằm động viên, khuyến khích phong trào ở một số vùng, địa phương thường xuyên không đạt thành tích cao trong các Hội khỏe trước đây.

- Về đối tượng thi đấu: HKPĐ toàn quốc chỉ dành cho học sinh phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học sinh học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa.

- Đối với học sinh các trường năng khiếu thể dục, thể thao, các trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp về lâu dài không thuộc đối tượng tham dự HKPĐ toàn quốc mà sẽ tham gia các giải trẻ quốc gia của từng môn thể thao theo lứa tuổi do ngành thể dục, thể thao tổ chức. Tại HKPĐ 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục, thể thao) chủ trì nội dung thi đấu đối với các đối tượng này.

- Về kinh phí: Thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1988/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời rà soát, tính toán và đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức (chi thường xuyên) từ ngân sách trung ương. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối nguồn để hỗ trợ hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tổ chức HKPĐ toàn quốc và các giải trẻ quốc gia các môn thể thao theo lứa tuổi học sinh.

b) Định hướng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các kỳ tiếp theo (sau kỳ HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016):

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu việc đổi mới công tác tổ chức để HKPĐ các cấp và toàn quốc thực sự là phong trào thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; đồng thời đề xuất phương án kết hợp HKPĐ (từ các cấp đến toàn quốc) với Đại hội TDTT các cấp để có thể triển khai ngay từ Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII.

2. Đối với Đại hội Thể dục, thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong đó lưu ý:

- Hoạt động thi đấu thể thao tổ chức ở phạm vi toàn quốc là thể thao thành tích cao, tổ chức theo mô hình của các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao quốc tế; cân nhắc tên gọi phù hợp để phản ánh đúng tính chất của hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao và chi tổ chức ở các địa phương có đủ cơ sở vật chất thể thao cũng như các điều kiện bảo đảm khác để phục vụ thi đấu.

- Đại hội TDTT các cấp tập trung dành cho hoạt động thi đấu thể dục, thể thao quần chúng, biểu dương phong trào và lực lượng. Cân nhắc phương án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc dành cho hoạt động thi đấu thể dục, thể thao quần chúng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, nghiên cứu việc hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng kết hợp thể thao với văn hóa cho các lứa tuổi và cân nhắc tổ chức đến phạm vi vùng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, GD&ĐT, TC, KHĐT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang;
- Tổng cục TDTT (Bộ VH, TT&DL);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 255/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu255/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 255/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 255/TB-VPCP 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Hội khỏe Phù Đổng Đại hội Thể dục thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 255/TB-VPCP 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Hội khỏe Phù Đổng Đại hội Thể dục thể thao
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu255/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực30/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 255/TB-VPCP 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Hội khỏe Phù Đổng Đại hội Thể dục thể thao

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 255/TB-VPCP 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Hội khỏe Phù Đổng Đại hội Thể dục thể thao

             • 30/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực