Thông báo 257/TB-UBND

Thông báo 257/TB-UBND về kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác công nghệ thông tin 5 tháng cuối 2013, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Thông báo 257/TB-UBND kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu trọng tâm công nghệ thông tin Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/TB-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BUỔI HỌP TRỰC TUYẾN KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5 THÁNG CUỐI 2013

Ngày 16/8/2013, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố đã chủ trì buổi họp trực tuyến nghe báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện chương trình công tác 7 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm công tác công nghệ thông tin 5 tháng cuối 2013.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo chương trình CNTT Thành phố đã kết luận chỉ đạo như sau:

Công tác lãnh đạo chỉ đạo chương trình CNTT Thành phố đã được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt. Công tác Công nghệ thông tin được tiến hành giao ban thường xuyên định kỳ thể hiện quyết tâm rất cao của Thành phố trong chỉ đạo, điều hành hoạt động CNTT. UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CNTT Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã bám sát ý kiến kết luận kỳ họp Quý II/2013, có phân công trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả. Công tác lãnh đạo kịp thời xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở. Kết quả nhận thức về ứng dụng CNTT của lãnh đạo, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước đã có sự chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực đến việc tổ chức, triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị. Việc ban hành Chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, bước đầu đã hình thành các thành phần cơ bản của Chính quyền điện tử Thủ đô.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình CNTT Thành phố tập trung triển khai một số nội dung như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định để tao hành lang cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng mạng diện rộng (WAN) của Thành phố Hà Nội; Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; các quy định về sử dụng hộp thư điện tử, quy định về bảo mật password, wifi, cơ chế quản lý thiết bị rời (USB).

2. Các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã được phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2013 khẩn trương hoàn thiện đề cương và dự toán chi tiết, thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Những hạng mục đầu tư đã hoàn thành, sớm đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, phát huy tác dụng các dự án đã được đầu tư.

3. Các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác đầu tư trang thiết bị CNTT, công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước của Thành phố tại đơn vị. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các đơn vị, tổng hợp tình hình khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT tại các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo Ban chỉ đạo tại cuộc họp quý IV/2013.

4. Xây dựng kế hoạch CNTT Thành phố năm 2014 đảm bảo đạt các chỉ tiêu cơ bản về ứng dụng CNTT theo Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu của thành phố đã ban hành, tập trung xây dựng cải cách hành chính, dịch vụ công mức 3, 4 phục vụ công dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

5. Giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao vai trò cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin bám sát, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả của chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của Thành phố, định kỳ báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

6. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình CNTT Thành phố được phân công theo dõi ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố chủ động cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được phân công giúp Thành phố hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về CNTT năm 2013.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin Thành phố để các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP; (để b/cáo)
- Các Sở: TT&TT, TC, KHĐT;
- Các đ/c thành viên BCĐ CNTTTP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VXh.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Đình Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu257/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 257/TB-UBND kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu trọng tâm công nghệ thông tin Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 257/TB-UBND kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu trọng tâm công nghệ thông tin Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu257/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Đình Hồng
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 257/TB-UBND kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu trọng tâm công nghệ thông tin Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 257/TB-UBND kiểm điểm kết quả công tác 7 tháng đầu trọng tâm công nghệ thông tin Hà Nội

              • 22/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực