Thông báo 258/TB-VPCP

Thông báo số 258/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 258/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á lần 3


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 258/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ DỰ ÁN CUNG THI ĐẤU ĐIỀN KINH TRONG NHÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3

Ngày 11 tháng 12 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Asian Indoor Games 3). Dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo; ý kiến kết luận của các đại diện Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập báo cáo xin chủ trương đầu tư Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 18 tháng 12 năm 2007.

2. Để đảm bảo hoàn thành Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà kịp thời phục vụ Asian Indoor Games 3, cho phép thực hiện một số cơ chế đặc thù như sau:

- Căn cứ chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

- Trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt và tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội chủ động chỉ định một đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu về tiến độ xây dựng, đề xuất một số phương án kiến trúc để lựa chọn và triển khai lập Dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo quy định; chủ động phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

- Đồng ý cho phép thực hiện cơ chế chỉ định thầu đối với Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà.

3. Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 247/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Asian Indoor Games 3.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
Các Vụ: TH, KTTH, CN, ĐP;
- Lưu: VT, VX (05), HVB 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu258/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 258/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á lần 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 258/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á lần 3
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu258/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 258/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á lần 3

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 258/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đại hội thể thao châu Á lần 3

           • 14/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực