Thông báo 260a/TB-BTC

Thông báo 260a/TB-BTC về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 260a/TB-BTC kết luận Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chinh bảo hiểm


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 260a/TB-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH TẠI CUỘC HỌP THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 31/8/2009 của Văn phòng Chính phủ trong đó giao Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các cơ quan có liên quan để cải cách thủ tục thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gọn, hợp lý, thuận tiện để có thể giảm ít nhất 150 giờ làm thủ tục so với 400 giờ hiện nay; ngày 29/9/2009, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp triển khai nội dung trên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- Bộ Tài chính: Đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Chủ trì - và Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính, Văn phòng Bộ.

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội: Đồng chí Phạm Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH;

- Bộ Y tế: Đồng chí Nghiêm Trần Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đồng chí Kiều Văn Minh - Trưởng Ban thu.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính đã xác định mục đích, yêu cầu của cuộc họp; Tổng cục Thuế trình bày dự thảo Đề án phối hợp giữa các cơ quan để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, đại diện các Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam và các đơn vị của Bộ Tài chính đã phát biểu ý kiến tham gia; các ý kiến tham gia tại cuộc họp đều thống nhất cao quan điểm quyết tâm cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính thay mặt các đồng chí đại diện các Bộ, cơ quan tham gia cuộc họp đã có ý kiến kết luận về một số nội dung và kế hoạch triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng như sau:

1. Đề nghị các Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam cử cán bộ tham gia với Bộ Tài chính để thành lập Nhóm công tác chuẩn bị thực hiện Đề án (Đại diện các Cơ quan tham dự họp đã cung cấp tên các đồng chí tham dự Nhóm công tác) Vụ TCCB Bộ Tài chính báo cáo Bộ thành lập Nhóm công tác trước ngày 03/10/2009, thành phần Nhóm do Lãnh đạo Tổng cục Thuế chủ trì cùng các đồng chí đại diện Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ PC, KBNN, Cục THTKTC).

Nhóm công tác có nhiệm vụ đánh giá thực trạng công tác thu, nộp BHXH, BHYT hiện nay; xây dựng hoàn chỉnh đề cương Đề án phối hợp nghiên cứu, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, nộp BHXH, BHYT trình Lãnh đạo 04 cơ quan quyết định trong tháng 10/2009; chuẩn bị xây dựng các cơ chế chính sách liên quan tạo cơ sở pháp lý, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác thu, nộp BHXH, BHYT, báo cáo Lãnh đạo các cơ quan trong Quý 4/2009.

2. Một số mục tiêu, nội dung cơ bản:

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; xây dựng quy trình phối hợp, quy trình nghiệp vụ thu, nộp BHXH, BHYT do cơ quan thuế thực hiện trên cơ sở kết hợp với công tác thu thuế với mục đích giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

- Cơ quan thuế và cơ quan BHXH, BHYT nghiên cứu để cùng sử dụng chung 01 mã đối tượng nộp thuế, nộp BHXH, BHYT. Sửa đổi mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai thu BHXH, BHYT hiện hành để doanh nghiệp, người nộp thuế, người nộp BHXH, BHYT được thuận tiện và áp dụng được khi khai qua mạng; cơ quan thuế sẽ thực hiện phối hợp với cơ quan BHXH để tổ chức thu BHXH, BHYT, chuyển trả kịp thời cho cơ quan BHXH, BHYT; Bộ Tài chính kiến nghị Nhà nước thực hiện cơ chế không trích phí uỷ nhiệm thu. Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp trong việc khai, nộp BHXH, BHYT cho người lao động, đồng thời không làm tăng thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người nộp BHXH, BHYT.

- Thực hiện việc nối mạng giữa cơ quan thuế với cơ quan BHXH, BHYT để trao đổi dữ liệu thông tin giữa các cơ quan.

- Xây dựng và ban hành quy trình nghiệp vụ, chế độ trách nhiệm để thực hiện việc phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan bảo hiểm từ việc tiếp nhận tờ khai, thu, nộp, chuyển trả cho cơ quan bảo hiểm, trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, nộp BHXH, BHYT.

Bộ Tài chính giao TCT chủ trì thực hiện các công việc trên.

3. Kế hoạch triển khai thực hiện:

- Giao TCT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ lập kế hoạch khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến chuyên gia, đánh giá thực trạng công tác thu, nộp BHXH, BHYT; báo cáo Lãnh đạo các cơ quan thành lập đoàn khảo sát thực tế trong nước và nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài.

- TCT phối hợp với cơ quan bảo hiểm chọn địa bàn, đơn vị thực hiện thí điểm, báo cáo Lãnh đạo các cơ quan liên quan để bắt đầu triển khai trong Quý II/2010. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị nộp BHXH, BHYT.

- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính chủ trì cùng TCT phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; nghiên cứu xây dựng, ban hành Thông tư Liên tịch giữa các cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành trước 31/12/2009.

Văn phòng Bộ Tài chính xin báo cáo để Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260a/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu260a/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2009
Ngày hiệu lực30/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260a/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 260a/TB-BTC kết luận Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chinh bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 260a/TB-BTC kết luận Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chinh bảo hiểm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu260a/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Văn Hoan
        Ngày ban hành30/09/2009
        Ngày hiệu lực30/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 260a/TB-BTC kết luận Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chinh bảo hiểm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 260a/TB-BTC kết luận Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chinh bảo hiểm

           • 30/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực