Thông báo 263/TB-VPCP

Thông báo số 263/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về đề án "hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 263/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc Trung ương đoàn thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 263/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM"

Ngày 23 tháng 11 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm". Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và dư luận xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm"; ý kiến phát biểu của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Đặt Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" trong chương trình tổng thể về việc làm và học nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng đề án với các nội dung chủ yếu sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG DO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CHỦ TRÌ:

1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về học nghề, lập nghiệp bằng học nghề cho thanh niên và cho xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp 2008 - 2010 góp phần tích cực thay đổi mạnh về nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp.

2. Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân trẻ, biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2008 - 2011.

3. Xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy hoạch và lựa chọn một số Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm trong số các trung tâm mà Đoàn Thanh niên đang quản lý để xây dựng Đề án củng cố, nâng cấp từ năm 2008 đến năm 2010 thành các trung tâm có chất lượng, hiệu quả cao, điển hình, kiểu mẫu về công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

4. Giám sát, đánh giá và phản biện việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên.

II. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG, TRONG ĐÓ CHÚ TRỌNG CHO THANH NIÊN HỌC NGHỀ, LẬP NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2008 - 2012, BAO GỒM:

1. Tín dụng ưu đãi để học nghề và đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học;

2. Tín dụng ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài;

3. Tín dụng ưu đãi để nâng cấp, mở rộng cơ sở dạy nghề đáp ứng nhu cầu học nghề;

4. Tín dụng ưu đãi để đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, mở rộng làng nghề, phát triển hộ sản xuất kinh doanh.

III. VỀ HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ VỐN:

1. Nguồn vốn để thực hiện chương trình và các Đề án: nguồn vốn nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Giai đoạn 2008 - 2012 Chính phủ dành khoảng 10.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm.

2. Về quản lý vốn vay: các ngân hàng được giao nhiệm vụ sẽ trực tiếp huy động và quản lý, tổ chức giải ngân và thu hồi vốn. Đoàn Thanh niên phối hợp với ngân hàng để hướng dẫn, giúp đỡ thanh niên làm các thủ tục vay vốn và hoàn trả vốn vay theo quy định.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án (kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
  Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Ban XDPL, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, V.III (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu263/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 263/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 263/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc Trung ương đoàn thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 263/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc Trung ương đoàn thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu263/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 263/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc Trung ương đoàn thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 263/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc Trung ương đoàn thanh niên hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm

              • 18/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực