Thông báo 2637/TB-BHXH

Thông báo 2637/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành sáu tháng cuối năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2637/TB-BHXH 2014 triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhiệm vụ 06 tháng cuối 2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2637/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA NGÀNH SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2014

Ngày 8/7/2014, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành sáu tháng cuối năm 2014. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố; Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng và đại diện BHXH Công an nhân dân.

Hội nghị đã nghe Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014; nghe các báo cáo về triển khai Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) và các nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm đối với lĩnh vực BHYT; báo cáo kết quả tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH và các nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung triển khai trước khi trình Quốc hội khóa XIII thông qua; 10 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Tổng Giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung); tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu quốc hội và đơn vị liên quan để thông tin, giải trình, tạo sự đồng thuận về những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật BHXH; sớm khắc phục các hạn chế; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Tiếp tục cập nhật, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về các nội dung cung cấp thông tin, giải trình với các Đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương về các nội dung trong dự thảo Luật BHXH.

- Tích cực, chủ động tham gia với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung).

- Triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành trong việc giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp.

- Theo dõi sát hoạt động của BHXH các tỉnh, thành phố, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho địa phương nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quản lý chỉ đạo đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, xây dựng, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ.

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng, sửa đổi cơ chế khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tôn vinh kịp thời và gắn với chất lượng, hiệu quả công tác.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm các văn bản, đơn thư của đối tượng, ý kiến của cử tri gửi đến các kỳ họp Quốc hội và đề xuất kiến nghị của các địa phương.

2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố

- Cập nhật kịp thời báo cáo, giải trình với các Đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương về các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH.

- Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp về tuyên truyền vận động đối tượng tham gia; về thanh tra kiểm tra, chống lạm dụng trục lợi, khởi kiện, xử lý vi phạm.... phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng, chỉ tiêu thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT tới mức thấp nhất.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý sổ, thẻ, giải quyết hưởng và chi trả các chế độ, nhất là đối với cấp huyện nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

- Nghiên cứu triển khai các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cấp trùng thẻ; lạm dụng, trục lợi hưởng các chế độ BHXH và chi phí khám chữa bệnh BHYT, phấn đấu quỹ BHYT được cân đối và có kết dư để dự phòng.

- Thực hiện tốt công tác giám định, thanh toán các chi phí KCB, tham gia đấu thầu thuốc; quản lý chặt chẽ giá thuốc, theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện giá viện phí mới tại các cơ sở KCB để kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Thường xuyên kiện toàn công tác cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập ngành.

- Thường xuyên phản ánh, kiến nghị BHXH Việt Nam các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo.

BHXH Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- Lưu: VT, VP(TH).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2637/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2637/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2637/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 2637/TB-BHXH 2014 triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhiệm vụ 06 tháng cuối 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2637/TB-BHXH 2014 triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhiệm vụ 06 tháng cuối 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2637/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành18/07/2014
        Ngày hiệu lực18/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 2637/TB-BHXH 2014 triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhiệm vụ 06 tháng cuối 2014

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 2637/TB-BHXH 2014 triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhiệm vụ 06 tháng cuối 2014

             • 18/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực