Thông báo 266/TB-VPCP

Thông báo 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 266/TB-VPCP kết luận phó Thủ tướng Dự án mở rộng quốc lộ 1A Thanh Hóa Cần Thơ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 CŨ)

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, tại Thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, y viên Bộ Chính trị, Chủ tịch y ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ). Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và đại diện một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Nhà đầu tư, nhà thầu thi công.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Nhà đầu tư, nhà thầu thi công và ý kiến của lãnh đạo các Bộ tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết Luận như sau:

Dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên là dự án quan trọng quốc gia, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần phải hoàn thành vào năm 2016. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ đề ra; đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông toàn tuyến.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là công việc phức tạp, nhạy cảm và có tính quyết định đến tiến độ triển khai dự án. Trong thời gian qua, có những địa phương đã thực hiện rất tốt công tác này, tuy vậy cũng có địa phương thực hiện chưa tốt, để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Điều này cho thấy, nếu có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp chính quyền và có cách làm đúng thì sẽ giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư một cách có hiệu quả.

3. Đi với dự án quan trọng này, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung thực hiện một số công việc sau đây:

a) Các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thng chính trị và chính quyền các cấp để chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng; sớm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, do một Phó Chủ tịch y ban nhân dân làm trưởng Ban. Ban chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, giải thích, tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm túc chính sách, quy định của pháp luật; thực hiện công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức giao ban thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời những địa phương làm tt; đồng thời, kiểm điểm, phê bình những địa phương làm không tốt; tổ chức cưỡng chế nếu cần thiết đối với những trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, gian lận trong công tác giải phóng mặt bằng (như lập mộ giả, trồng cây mới để được đền bù..

b) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Nhà đầu tư, nhà thầu triển khai sớm công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng và phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Sau khi được bàn giao mặt bằng cần khn trương tchức thi công để tránh tình trạng tái lấn chiếm; tổ chức thi công khoa học, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, đảm bảo chất lượng công trình.

4. Về các kiến nghị:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên: Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường ch trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng hướng dẫn các địa phương theo hướng: y ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua căn cứ vào quy định của pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện Dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; việc này cần làm ngay và đảm bảo chính xác.

b) Giá đất bồi thường tại các vị trí giáp ranh: các địa phương vận dụng chính sách hiện hành để xác định giá đất, tạo điều kiện có lợi do người dân theo quy định của pháp luật.

c) Bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giải ngân nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ đã cho phép ứng trước đchi trả cho người dân sau khi phương án đền bù được thông qua.

- Đối với các dự án triển khai theo hình thức Hợp đồng BOT: các nhà đầu tư khẩn trương thu xếp nguồn vốn để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thu hồi dự án nếu đến hết tháng 8 năm 2013 mà các nhà đầu tư không triển khai dự án.

- Các địa phương liên quan chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng các khu tái định cư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 979/TTg-KTN ngày 5 tháng 7 năm 2013; trường hợp các địa phương thực sự khó khăn, Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ.

Việc triển khai xây dựng các khu tái định cư cần thực hiện trước, do đó các địa phương cần chủ động ứng vốn để thực hiện; đồng thời, cần xác định tiêu chí về quy mô khu tái định cư để bảo đảm khả năng cân đối vốn.

5. Công tác bảo đảm giao thông và an toàn giao thông:

a) Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn các Nhà đầu tư, nhà thầu có đủ năng lực; chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm phương án bảo đảm giao thông như Bộ Giao thông vận tải đề xuất. Đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc thì cần đình chỉ thi công, thay thế nhà thầu khác.

b) Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tăng cường chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, nhất là trong mùa mưa lũ.

6. Về nguồn cung cấp vật liệu: các địa phương ưu tiên cấp mỏ vật liệu cho các Nhà đu tư, nhà thầu thi công để bảo đảm nguồn vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý; kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng trung gian, nâng giá vật liệu xây dựng.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Yêu cầu các địa phương và các Ban quản lý dự án, các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc thực hiện cần phải chu đáo, nghiêm túc và có trách nhiệm với người dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tuyên truyền gii thích cho người dân, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt; phê bình, nhắc nhở các địa phương, đơn vị làm chậm, làm ẩu.

b) Các địa phương cần có quy hoạch hệ thống hạ tầng dùng chung (như đường điện, cáp viễn thông, cấp nước...) để hạn chế tình trạng lãng phí trong đầu tư hạ tầng;

c) Bộ Giao thông vận tải giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, bo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, trước hết là đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đk Lk, Đk Nông, Bình Phước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu266/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2013
Ngày hiệu lực24/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 266/TB-VPCP kết luận phó Thủ tướng Dự án mở rộng quốc lộ 1A Thanh Hóa Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 266/TB-VPCP kết luận phó Thủ tướng Dự án mở rộng quốc lộ 1A Thanh Hóa Cần Thơ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu266/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành24/07/2013
        Ngày hiệu lực24/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 266/TB-VPCP kết luận phó Thủ tướng Dự án mở rộng quốc lộ 1A Thanh Hóa Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 266/TB-VPCP kết luận phó Thủ tướng Dự án mở rộng quốc lộ 1A Thanh Hóa Cần Thơ

           • 24/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực