Thông báo 266/TB-VPCP

Thông báo số 266/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tín dụng học sinh sinh viên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Ngày 11 tháng 12 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về kết quả sau hai tháng triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Cùng dự họp với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo kết quả sau hai tháng triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ và đơn vị nêu trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Qua hai tháng thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, với sự chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nghiêm túc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan nên bước đầu đã có kết quả tốt, đến nay đã có hơn 500.359 học sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền là 2.188 tỷ đồng.

2. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chủ trương cho vay đối với học sinh, sinh viên, yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các đơn vị và Ngân hàng Chính sách xã hội cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chủ động kịp thời phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai; đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở cơ sở để bảo đảm việc cho học sinh, sinh viên vay mang lại hiệu quả. Cụ thể là:

a. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Dự báo về số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được vay ưu đãi trúng tuyển vào các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề từ năm 2008 đến năm 2010, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Chính sách xã hội trước ngày 31/12/2007 để làm cơ sở lập kế hoạch nhu cầu vốn cho học sinh, sinh viên vay.

- Có công văn chỉ đạo các trường, cơ sở đào tạo trực thuộc thực hiện việc xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn theo đúng quy định; từ năm học 2008 – 2009 trở đi chỉ xác nhận trong thời gian 2 tháng đầu năm học vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Riêng năm học 2007 – 2008, việc xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn có thể thực hiện đến hết học kỳ I; Trong học kỳ II, Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ thực hiện việc giải ngân cho vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án ghi rõ diện học sinh, sinh viên được vay để học trên các văn bản cần thiết (bằng tốt nghiệp, sổ lao động…), để sau khi ra trường các đơn vị tiếp nhận học sinh, sinh viên về làm việc có cơ sở đôn đốc họ có trách nhiệm cùng gia đình thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo văn bản về việc quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường trong việc xác nhận đối tượng được vay vốn thuộc chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên để làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đúng đối tượng; đồng thời, quy định chế tài xử lý đối với những trường hợp đã xác nhận sai đối tượng được vay để tránh sự lợi dụng vay vốn chương trình này; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 2008.

b. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: căn cứ vào dự báo số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển đến năm 2010 có kế hoạch hàng năm bố trí kịp thời nguồn vốn để thực hiện chương trình này. Về lâu dài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tiếp tục tìm các nguồn vốn dài hạn, có lãi suất thấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho chương trình; Trước mắt, năm 2008 bố trí thêm nguồn vốn phát hành Trái phiếu Chính phủ cho chương trình này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để có đủ vốn cho học sinh, sinh viên vay.

c. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ở các tỉnh phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra và phân công chủ trì tổ chức các đoàn liên ngành cấp Bộ đi kiểm tra việc thực hiện chế độ cho vay ở một số địa phương, một số xã, phường, cơ sở đào tạo với tổng quy mô số học sinh, sinh viên được kiểm tra khoảng 1.000 người. Qua kiểm tra nếu phát hiện có sai phạm trong việc xác nhận đối tượng được vay, sử dụng vốn vay sai mục đích,… thì phải đề xuất biện pháp kiên quyết xử lý và thu hồi kịp thời. Kết quả kiểm tra được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2008.

d. Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần phối hợp trong việc cung cấp và trao đổi các thông tin, văn bản chỉ đạo, quy định liên quan đến việc cho học sinh, sinh viên vay để giúp cho việc thực hiện chương trình đạt kết quả tốt.

đ. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục quan tâm và dành thời lượng tuyên truyền về chủ trương, chính sách, cơ chế cho học sinh, sinh viên vay; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương cho học sinh, sinh viên vay để có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời.

e. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện cho học sinh, sinh viên vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian dự kiến vào cuối tháng 01 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ: TC, LĐTB&XH, GD&ĐT, KH&ĐT;
- NHNNVN, NHCSXH;
- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN;
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
Các Vụ: VX, KG, TH, TTTTBC;
Website Chính phủ;
- Lưu văn thư, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu266/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tín dụng học sinh sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tín dụng học sinh sinh viên
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu266/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tín dụng học sinh sinh viên

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tín dụng học sinh sinh viên

             • 19/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực