Thông báo 268/TB-VPCP

Thông báo 268/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 268/TB-VPCP 2020 Kết luận Phó Thủ tướng chống buôn lậu gian lận thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Ngày 04 tháng 7 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, thăm Bộ phận Một cửa quận Ngô Quyền và có buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có các đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Lãnh đạo các bộ, cơ quan: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389. Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Hải Phòng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và và sự đồng thuận, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với những quyết sách tiên phong, công tác cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ năm 2011 đến nay đã được triển khai tích cực, kịp thời, đầy đủ nội dung theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2020, các cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nội dung nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về những kết quả công tác cải cách hành chính đạt được trong giai đoạn 2011 - 2020; Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể trên các mặt công tác sau:

Thành phố Hải Phòng luôn là một trong số các địa phương đi đầu, có nhiều cơ chế, mô hình, sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo, đột phát, phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính được gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn, thời gian cụ thể. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp và mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, diện mạo thành phố đổi thay từng ngày. Đặc biệt là những kết quả bứt phá, nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian gần đây của thành phố đã được ghi nhận, biểu dương; được các tỉnh, thành phố, người dân trong cả nước đánh giá cao; được nhân dân, doanh nghiệp thành phố đồng tình, ủng hộ. Thành phố đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương trong hoạt động xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đã có những sáng kiến được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận như việc chủ động xây dựng, ban hành Đề án sắp xếp Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề tại 13 quận, huyện trên địa bàn thành phố; đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất, giải thể để giảm 76 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 74% so với mục tiêu của thành phố đến năm 2021. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 3813 vụ việc vi phạm, giảm 27,36% so với cùng kỳ 2019. Trong đó xử lý hành chính: 3794 vụ giảm 27,5%; xử lý hình sự: 19 vụ = 7 đối tượng tăng 18,75%, nộp ngân sách Nhà nước: 167,6 tỷ đồng tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nhất là các văn bản liên quan đến cải cách thủ tục biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, góp phần tích cực trong xây dựng nền hành chính theo mô hình Chính phủ điện tử. Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng là một trong những cơ quan, đơn vị đi đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các đề án, quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế. Các cơ quan từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến đơn vị cơ sở (đồn Biên phòng và tương đương) được thu gọn theo hướng giảm mạnh đầu mối, quân số của cơ quan trung gian, tăng cường cho các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, nhất là địa bàn trọng điểm, cụ thể: Khối cơ quan Bộ Tư lệnh giảm 24 đầu mối, khối đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh giảm 23 đầu mối, khối Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh giảm 103 đầu mối. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là đơn vị đầu tiên của Bộ Quốc phòng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai dịch vụ công trực tuyến để triển khai thực hiện 21 thủ tục Biên phòng điện tử mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng và đầy đủ, đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian; đã đạt được mục tiêu cải cách thủ tục Biên phòng theo hướng văn minh, hiện đại (chuyển đổi việc thực hiện thủ tục biên phòng từ thủ công sang điện tử). Đây là một trong các yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Triển khai tốt việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Bộ đội Biên phòng, theo mô hình các nước tiên tiến trên thế giới trong tự động hóa kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền bằng “Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động” gắn với hệ thống camera giám sát. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Một cửa, một điểm dừng”, “Kiểm soát xuất nhập cảnh bằng mã vạch” và hệ thống phần mềm quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung tại 117 đơn vị cửa khẩu tuyến biên giới đất liền, rút ngắn được thời gian làm thủ tục, giảm nhân lực, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh, tiết kiệm chi phí, tạo thông thoáng cửa khẩu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo được hình ảnh hiện đại tại cửa khẩu, từng bước đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục, như: Kết quả công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu như mong muốn, chưa đều trên các mặt công tác; trình độ, năng lực trên một số mặt của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, pháp luật; điều kiện cơ sở vật chất, trang bị nghiệp vụ chưa đồng bộ dẫn đến việc kết nối liên thông giữa các bộ, ngành còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao trong phối hợp liên ngành...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và những năm tiếp theo, gắn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

2. Đối với thành phố Hải Phòng, phải tiếp tục là địa phương đi đầu trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đóng góp những cơ chế mô hình, sáng kiến, cách làm mới, đột phát đi đầu để các tỉnh, thành phố khác tham khảo, học tập; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm. Thủ trưởng các lực lượng chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an,...), Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; để cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Bên cạnh đó, phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng phải tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin để các lực lượng liên quan có biện pháp phù hợp theo dõi, giám sát (lưu ý không được lạm quyền, cản trở hoạt động của các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật...); thực hiện tốt công tác phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác lập các chuyên án triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn bất cập, sơ hở.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định; hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo. Thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị và tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau.

4. Trong công tác cải cách thể chế, thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức; hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực.

6. Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Trước mắt, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg , Quyết định số 293/QĐ-TTg ; rà soát lại việc tổ chức dịch vụ công trực tuyến kết hợp với việc rà soát thủ tục hành chính, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019. Rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh phù hợp với các yêu cầu tại Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công.

7. Tích cực làm tốt công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong thực hiện kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trên các tuyến cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ tự động hóa trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện tự động hóa trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng đối với hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu. Gắn công tác cải cách hành chính với quản lý nhà nước hiệu quả, thiết thực, đảm bảo chặt chẽ, đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng - an ninh.

8. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá. Triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Về những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời hoặc xử lý các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy cải cách hành chính của Thành phố trong thời gian tới.

2. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý sử dụng cổng kiểm soát tự động trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với đặc thù của Bộ đội Biên phòng; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” do Bộ Công an là cơ quan thường trực của Đề án, cụ thể: Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ yêu cầu công tác kiểm soát xuất nhập cảnh; áp dụng mã vạch vào mẫu giấy thông hành; bàn giao phân hệ phần mềm kiểm soát hộ chiếu điện tử của Bộ đội Biên phòng; đồng thời hướng dẫn các bước tiếp theo để Bộ Quốc phòng triển khai Dự án Thành phần số 4 thuộc Đề án.

3. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, trả lời hoặc xử lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy cải cách hành chính của Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.

4. Giao Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Tổng cục Hải quan triển khai thủ tục biên phòng điện tử biên giới đất liền theo Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ đã được xác định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng và tổ chức triển khai đề án “Xây dựng lực lượng trinh sát kỹ thuật, đặc nhiệm phòng, chống tội phạm; kiểm soát cửa khẩu hiện đại tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

5. Giao Văn phòng Thường trực tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban giao các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị của Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng liên quan đến công tác khen thưởng, phối hợp lực lượng, tăng cường trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Cao Huy, các Vụ, Cục: TH, QHĐP, VI, TCCV, QT;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Văn phòng BCĐ 389;
- Lưu VT, KSTT (03). BN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 268/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu268/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2020
Ngày hiệu lực31/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 268/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 268/TB-VPCP 2020 Kết luận Phó Thủ tướng chống buôn lậu gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 268/TB-VPCP 2020 Kết luận Phó Thủ tướng chống buôn lậu gian lận thương mại
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu268/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành31/07/2020
        Ngày hiệu lực31/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 268/TB-VPCP 2020 Kết luận Phó Thủ tướng chống buôn lậu gian lận thương mại

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 268/TB-VPCP 2020 Kết luận Phó Thủ tướng chống buôn lậu gian lận thương mại

              • 31/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực