Thông báo 269/TB-VPCP

Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về báo cáo dự thảo Khung chiến lược xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 269/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ BÁO CÁO DỰ THẢO KHUNG CHIẾN LƯỢC XANH.

Ngày 24 tháng 10 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Khung Chiến lược xanh; cùng dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Khung Chiến lược xanh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

Đây là một nội dung mới và khó, nhưng trong thời gian ngắn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có sự chuẩn bị nghiêm túc từ nghiên cứu bối cảnh phát triển của đất nước, xu thế quốc tế, yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng để vượt qua các thách thức về tài chính, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, từ đó đề xuất cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Về cơ bản, các nội dung chủ yếu của Dự thảo Khung Chiến lược xanh đã được đề cập, bước đầu đã xác định được các vấn đề cần giải quyết. Để hoàn thiện nội dung Dự thảo Khung Chiến lược xanh, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Khung Chiến lược xanh theo hướng:

a) Về tên gọi thống nhất là: "Chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050".

b) Về kết cấu nội dung bao gồm:

- Sự cần thiết phải xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh.

- Hiện trạng tăng trưởng xanh trên thế giới và ở Việt Nam: nghiên cứu, phân tích xu hướng thế giới; quan điểm tăng trưởng xanh của thế giới và đưa ra quan điểm Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, định nghĩa Chiến lược tăng trưởng xanh phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

- Mục tiêu gồm:

+ Mục tiêu tổng quát: Cân nhắc, lựa chọn các mục tiêu chính, mục tiêu trụ cột của Chiến lược tăng trưởng xanh; đảm bảo hiệu quả tăng trưởng, có tính đến mục tiêu ứng phó với điến đổi khí hậu (giảm thiểu phát thải) và các mục tiêu xã hội; quan tâm đến xóa đói nghèo thông qua tạo việc làm.

+ Mục tiêu cụ thể: Cần có phân tích, nghiên cứu để xác định chỉ tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG); có thể đưa ra một số chỉ tiêu chặt chẽ hơn các chỉ tiêu nêu trước đây để định hướng "xanh" cho các ngành.

c) Về nội dung, nhiệm vụ: Trong điều kiện nhiều ngành đã có Chiến lược phát triển, Chương trình hành động có một số nội dung tương tự. Chiến lược tăng trưởng xanh cần tránh nội dung trùng lắp, mâu thuẫn với Chiến lược đã có; Phải xác định nội dung khung Chiến lược tăng trưởng xanh là một nội dung trong định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004; nên lựa chọn tiếp cận theo hướng tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển nền kinh tế các-bon thấp để chọn ra các lĩnh vực ưu tiên: giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu; cuộc sống xanh; công nghệ và năng lượng, tăng trưởng xanh trong sản xuất, đồng thời để các chỉ tiêu không gây cản trở cho Việt Nam trong phát triển sắp tới khi thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Khung Chiến lược tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định vào tháng 12 năm 2011. Trường hợp cần thêm thời gian để nghiên cứu, hội thảo, hoàn chỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ TH, KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5) T. 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu269/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2011
Ngày hiệu lực07/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu269/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành07/11/2011
        Ngày hiệu lực07/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 269/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           • 07/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực