Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND

Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND năm 2008 kết luận của lãnh đạo bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giải quyết vướng mắc trong công tắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km321 - Km385) và vấn đề giao thông vận tải có liên quan khác trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND 2008 giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng cải tạo QL6 Sơn La


BỘ GTVT-UBND TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TB-BGTVT-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ GTVT VÀ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TỒN TẠI VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA - TUẦN GIÁO (KM321 - KM385) VÀ CÁC VẤN ĐỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI LIÊN QUAN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Ngày 05/01/2008, Tại Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh Sơn La để thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn và giải quyết các tồn tại vướng mắc, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km321 - Km385) và các vấn đề giao thông vận tải có liên quan khác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tham dự họp, về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan đơn vị Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA 1; về phía Tỉnh Sơn La có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Toa và Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Sơn La, UBND huyện Thuận Châu.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị tham dự họp. Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La cùng thống nhất các nội dung như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo QL6

1.1 Các tồn tại vướng mắc về công tác GPMB Dự án cải tạo nâng cấp QL6 (Km321 - Km385) trên địa bàn thị xã Sơn La và huyện Thuận Châu

- Các đoạn còn tồn tại, vướng mắc mặt bằng chưa bàn giao là 5,4 Km (cả hai bên), gồm có:

Thị xã Sơn La: 0,5 Km/11,2 Km: Từ Km321 - Km321+500.

Huyện Thuận Châu: 4,9Km/54,5Km: Từ Km353 - Km358 (Thị trấn Thuận Châu) và Km368 - Km368+400 (xã Chiềng Ly).

- Các đoạn mặt bằng đã bàn giao nhưng vẫn còn vướng mắc không thi công được: 9,4Km:

Bên trái tuyến: 3,89 Km: Km328 - Km331+511 (Địa bàn thị xã Sơn La: L = 0,65Km); Km333+100 - Km368+640 (Địa bàn huyện Thuận Châu; L = 3,24Km).

Bên phải tuyến: 5,51Km: Km328+150 - Km332+100 (Địa bàn thị xã Sơn La: L = 0,8Km) và Km333+150 - Km368+712 (Địa bàn huyện Thuận Châu: L = 4,71Km).

Như vậy, tổng số mặt bằng còn vướng mắt chưa thi công được trên địa bàn tỉnh Sơn La là 14,8Km.

- Công trình công cộng: Các công trình công cộng như hệ thống đường dây, cột điện 35KV, 220V, trạm biến áp; hệ thống cột, đường dây cáp bưu điện (ngầm và nổi) bị ảnh hưởng trên tuyến, đến nay phần lớn khối lượng phải di dời cũng chưa được thực hiện để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Tại một số đoạn, vướng mắc công trình công cộng trùng với vướng nhà dân.

1.2 Biện pháp tháo gỡ, giải quyết

1.2.1 Giải quyết các kiến nghị của UBND thị xã Sơn La, huyện Thuận Châu và các ngành của Tỉnh dự họp

-Đối với các hộ có tài sản, đất đai bị ảnh hưởng nằm ngoài cọc GPMB (nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng hạ lưu của các cống thoát nước…): Bộ GTVT giao cho Ban QLDA 1 chủ động có phương án rà soát lại thực tế để giải quyết sớm.

- Về phương án bồi thường đối với 09 hộ dân thuộc tổ 9, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La: Nằm phía trên ta luy dương, không an toàn, không còn mặt bằng thi công đường lên xuống. Bộ GTVT đồng ý với đề nghị của UBND thị xã Sơn La. Tuy nhiên cần phải đảm bảo không phải xây dựng khu tái định cư. Giao Ban QLDA 1 phối hợp với UBND thị xã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình duyệt theo quy định.

1.2.2. Trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La và Bộ GTVT

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB dự án, Bộ GTVT và UBND tỉnh Sơn La thống nhất:

- Về phía UBND tỉnh Sơn La:

+ Tiếp tục chỉ đạo UBND thị xã Sơn La, huyện Thuận Châu tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án; có giải pháp tăng cường bố trí nhân lực đủ chuyên môn, làm thêm giờ để hoàn chỉnh hồ sơ đền bù trình duyệt và chi trả tiền đền bù cho các hộ dân kịp thời, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ trong tháng 02/2008.

+ Chỉ đạo các đơn vị chủ quản: Điện lực Sơn La và Bưu điện Sơn La phối hợp kịp thời với cơ quan liên quan khẩn trương di chuyển các công trình công cộng bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công trong tháng 02/2008.

+ Chỉ đạo các Sở Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng phối hợp kịp thời với Thường trực UBND huyện Thuận Châu, thị xã Sơn La và Chủ đầu tư để triển khai giải quyết kịp thời các phát sinh trong công tác GPMB.

+ Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND thị xã Sơn La, huyện Thuận Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các hộ dân còn thắc mắc, khiếu kiện. Đối với các trường hợp không chấp hành thực hiện phương án đền bù của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, sẽ xử lý cương quyết bằng biện pháp cưỡng chế.

- Về phía Bộ GTVT:

+ Tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA1 phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND thị xã Sơn La, huyện Thuận Châu giải quyết vướng mắc chế độ chính sách, các phát sinh trong quá trình thực hiện đền bù GPMB; giải quyết kịp thời kinh phí GPMB cho Tỉnh.

+ Cương quyết xử lý những đơn vị thi công chậm tiến độ sau khi được bàn giao mặt bằng và không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

1.2.3. Cam kết thời gian thực hiện

- UBND tỉnh Sơn La sẽ chỉ đạo và kiên quyết bàn giao toàn bộ khối lượng còn vướng mắc về GPMB nêu tại mục 1 phần I trước ngày 28/02/2008.

- Bộ GTVT cam kết nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng 02/2008, sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, các Nhà thầu hoàn thành công tác thẩm mặt đường vào 30/6/2008. Hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2008. Sau ngày 28/02/2008, nếu mặt bằng còn vướng mắc, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ và đề nghị hoàn thành công trình theo tuyến đường cũ, phần khối lượng còn lại do không giải phóng được mặt bằng sẽ bàn giao lại cho Tỉnh.

2. Các vấn đề giao thông vận tải liên quan khác:

Một số đề nghị của UBND tỉnh Sơn La, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

2.1. Về kinh phí đền bù, GPMB, xây dựng hè phố các đoạn mở rộng theo quy hoạch các dự án QL4G và QL279:

Bộ GTVT đồng ý xem xét lại cơ cấu nguồn vốn của dự án; giao Vụ KHĐT tham mưu cho Bộ để cho phép sử dụng vốn dự án để đầu tư và điều hòa trong kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2003 - 2010 của Bộ GTVT đã ghi tại quyết định số 2609/QĐ-BGTVT ngày 29/11/2006 và đảm bảo nguyên tắc không vượt dự phòng của dự án và không trả nợ cho các khối lượng hoàn thành mà nguồn vốn địa phương đã thanh toán.

2.2. Về nguồn vốn thực hiện các đường công vụ phục vụ thi công QL279 đoạn Km258 - Km268 (Pá Uôn - Minh Thắng):

Giao Sở GTVT Sơn La có văn bản báo cáo Bộ GTVT để Bộ làm việc với Bộ Tài chính đề nghị không thu hồi do thực tế đã thi công trước khi thi công tuyến chính.

2.3. Về việc bàn giao các đoạn QL6 cũ về cho địa phương:

- Đối với đoạn tránh thị trấn Hát Lót và Thị tứ Cò Nòi Bộ GTVT đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư bổ sung và dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Hòa Bình - Sơn La, do đó đề nghị UBND tỉnh Sơn La tiếp tục có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cần phối hợp với các cơ quan của Bộ để thực hiện.

- Đối với các đoạn còn lại giao Cục Đường bộ Việt Nam trên cơ sở các kiến nghị của UBND tỉnh Sơn La đề xuất việc lập dự án sửa chữa phục hồi lại các đoạn tuyến QL6 cũ trước khi bàn giao chính thức cho Tỉnh quản lý khai thác.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo UBND Tỉnh Sơn La. Văn phòng Bộ GTVT và Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Bộ GTVT tập hợp báo cáo Chính phủ./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA
CHÁNH VĂN PHÒNG
Quàng Hồng Phương

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT Bộ GTVT, VT UBND tỉnh Sơn La.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/TB-BGTVT-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu27/TB-BGTVT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2008
Ngày hiệu lực24/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/TB-BGTVT-UBND

Lược đồ Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND 2008 giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng cải tạo QL6 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND 2008 giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng cải tạo QL6 Sơn La
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu27/TB-BGTVT-UBND
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải, Tỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Văn Công, Quàng Hồng Phương
        Ngày ban hành24/01/2008
        Ngày hiệu lực24/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND 2008 giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng cải tạo QL6 Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 27/TB-BGTVT-UBND 2008 giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng cải tạo QL6 Sơn La

              • 24/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực